Nemocnice AGEL Přerov

Přerovská nemocnice se pustila do kompletní rekonstrukce pavilonu operačních oborů

8. 2. 2013

Zmodernizuje se všech pět pater pavilonu. Změn dozná lůžkové oddělení urologie, traumatologie, ortopedie a chirurgie, na závěr pak bude celá budova zateplena a dostane novou fasádu.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková

Přerovská nemocnice se loni v listopadu pustila do kompletní rekonstrukce pavilonu operačních oborů. Na jaře 2012 v pavilonu slavnostně otevřela její zmodernizovaný ambulantní trakt, teď se pustila do přestavby lůžkových oddělení. Nové a moderní prostředí ocení pacienti letos v létě, do kdy rekonstrukce potrvá.  Přijde celkem na 76 miliónů korun. Převážná část nákladů bude hrazena Regionálním operačním programem Střední Morava a Olomouckým krajem, devět miliónů korun pak poskytne společnost Středomoravská nemocniční z vlastních zdrojů.

„Jedná se o kompletní rekonstrukci budovy operačních oborů. Postupně zmodernizujeme všech pět pater. Změn dozná lůžkové oddělení urologie, traumatologie, ortopedie a chirurgie, na závěr pak bude celá budova zateplena a dostane novou fasádu,“ prozrazuje hlavní správce Středomoravské nemocniční Ing. Pavel Gottwald. Jednotlivá patra se postupně změní k nepoznání. Všechny pokoje budou nově vybaveny klimatizací a sociálním zázemím. Dojde také k dispozičním změnám a vybudování většího počtu nadstandardních pokojů, neboť o ně pacienti projevují stále větší zájem.

Jednotlivá oddělení budou muset být kvůli stavebním pracím přemístěna. Provoz ambulancí zůstane po celou dobu přestavby zachován beze změn. „V průběhu prací budou jednotlivá oddělení stěhována v rámci pavilonu. Výjimkou bude oddělení chirurgie, které bude po dobu modernizace pavilonu umístěno v budově bývalého kožního oddělení uprostřed areálu nemocnice,“ dodává hlavní správce s tím, že všechny přesuny oddělení budou dobře a viditelně značeny pro snadnou orientaci pacientů i návštěvníků pavilonu operačních oborů.

K rekonstrukci pavilonu operačních oborů přistoupila přerovská nemocnice částečně už v předloni, kdy se pustila do kompletní přestavby ambulantního traktu, který slavnostně otevřela loni na jaře. Přestavěny byly ambulance urologie, ortopedie a ORL (ušní-nosní-krční), které se nacházejí v přízemí pavilonu. V urologické ambulantní části byla vytvořena čekárna, dvě ambulance, urodynamická vyšetřovna, sesterna a zákrokový sálek. Ortopedická ambulantní část má dvě nové ambulance, sesternu, sádrovnu, ultrazvukovou ambulanci, čekárnu pro pacienty a dětskou čekárnu se samostatným sociálním zařízením. Stavební úpravy daly vzniknout také novému vstupnímu prostoru s recepcí, určenou k registraci ambulantních pacientů zmíněných odborností. Byla vybudována nová sociální zařízení pro pacienty a nové zázemí personálu. Dispozičních změn se dočkala také přípravna radiofarmak v oddělení nukleární medicíny s moderní klimatizací.

„Rekonstrukcí pavilonu operačních oborů chceme dosáhnout takového stavu, aby dispoziční řešení, kvalitní vybavení i zázemí pro pacienty a zdravotníky podporovalo vysokou úroveň poskytované zdravotní péče. Chceme dělat dobrou a poctivou medicínu a poskytovat ji v zájmu našich pacientů – a to vše v kulturním, bezpečném a logicky uspořádaném prostředí,“ uzavírá ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl.