Nemocnice AGEL Přerov

Významného ortopedického kongresu se v Olomouci zúčastnilo přes 400 odborníků

6. 2. 2013

Akci pro lékaře pořádala Přerovská nemocnice s Fakultní nemocnicí Olomouc.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Na jeden z nejvýznamnějších ortopedických kongresů se sjelo do Olomouce přes 400 lékařů  nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Dvoudenní akce – sedmý ročník Moravských dnů ortopedie a úrazové chirurgie - se konala v prosinci 2012 v hotelu NH Olomouc Congress. Pestrý program zahrnoval desítky přednášek, na kterých bylo ústředním tématem problematika úrazů a ortopedické problematiky kyčle a pánve. Akci pro lékaře pořádala Přerovská nemocnice s Fakultní nemocnicí Olomouc.

"Na této akci jsou nejlepší odborníci v té které dané problematice a otevřeně mluví o problémech kolem léčení pacientů, o nových informacích a vědomostech ze světa, tak jak je sami poznali na své praxi. A takovéto praktické poznání, kontakt s realitou je velice důležitý pro reálnou praxi, pro léčení," řekl primář ortopedického oddělení přerovské nemocnice MUDr. Jiří Selucký, který kongres již několik let organizuje společně s doc. MUDr. Igorem Čižmářem, Ph.D., z traumatologie  FN Olomouc a doc. MUDr. Jiřím Gallem, Ph.D., přednostou ortopedické kliniky FN Olomouc.

Slavnostního zahájení kongresu se zúčastnili děkan Lékařské fakulty Olomouc prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., ředitel FN Olomouc doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl, členové lékařské rady AGELu primář ortopedie Šumperské nemocnice MUDr. Zdeněk Štěpán a primář chirurgie Prostějovské nemocnice MUDr. Adolf Gryga, Csc. První den kongresu probíhaly odborné přednášky, jejichž cílem bylo dát podklad k dalším diskuzím v kuloárech a byly zároveň "odrazovým můstkem" pro detailnější rozbor problematiky v diskuzích fórech. „Druhý den byl program cílen více do hloubky, na praktické aspekty, na situace, nad kterými v běžné praxi často váháme, protože nemají jednoznačné, jasné řešením,“ uvádí MUDr. Selucký s tím, že program druhého dne byl sestaven tak, že paralelně běžely dvě diskuzní skupiny, jejichž moderátoři aktivně komunikovali s účastníky na předem nastolené otázky uvedené v programu kongresu. „Lékaři si z kongresu odnesli nejnovější poznatky jak vhodně léčit úrazy pánve a problémy s tím spojené. Dalšími nosnými tématy byla problematika kloubních náhrad v poúrazovém terenu, infekce kyčelního kloubu a jejich řešení a také třeba nově začínající artroskopie kyčlí,“ dodal primář Selucký.

Kongresu se zúčastnili jako přednášející nejen ortopedi a traumatologové, ale i sportovní a rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, a rentgenologové. Jednotlivé sekce řídily významné osobnosti jednotlivých odborností. Mezi přednášejícími byli například čerstvě jmenovaný profesor doc. MUDr. David Jahoda, Csc. z 1. Ortopedické kliniky Motol Praha nebo MUDr. Jaroslav Šrám z Traumatologicko - orthopedického centra KN Liberec. Na financování největšího ortopedicko-traumatologického kongresu na Moravě se výrazně podílela skupina AGEL. Dceřiná firma skupiny Martek Medical na kongresu prezentovala své produkty v největším stánku.