Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nový rentgenový přístroj slouží pacientům Nemocnice Podlesí

6. 2. 2019

Hlavní výhodou nového systému je přímá digitalizace snímků.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Na oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí byl pořízen nový skiagrafický přístroj. Investice do nového přístroje, který nahradil starší typ, přesáhla 3 milióny korun. Pořízení nového přístroje bylo dalším krokem k modernizaci přístrojového vybavení oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí. „Hlavní výhodou nového systému je přímá digitalizace snímků, což znamená, že je expozice detekována přímo ve speciálním detektoru, jenž je integrální součástí přístroje a přes počítačový řetězec je okamžitě generována obrazová informace. Výhodou je špičková kvalita obrazové dokumentace a okamžité generování snímku, zhruba 2 sekundy od expozice,“ říká vedoucí radiologický asistent oddělení intervenční radiologie Nemocnice Podlesí Bogdan Wierzgoń s tím, že denně na oddělení provádí snímkování zhruba u 100 pacientů. 

Digitální skiagrafický systém zajišťuje kompletní rozsah požadovaných vyšetření. „Můžeme tedy pořizovat snímky pacienta stojícího, sedícího i ležícího, díky stropnímu závěsu můžeme snímkovat i pacienty na lůžku,“ uvádí vedoucí radiologický asistent. Celý systém má podle Bogdana Wierzgoně velice příjemné uživatelské rozhraní. Nastavení parametrů je jednoduché – slouží k tomu jenom monitor, klávesnice a myš. Součástí přístroje je vertigraf s pevným detektorem, který slouží pro snímkování vestoje, dále pevný stůl s pohyblivým detektorem a stropní závěs s rentgenkou. „Díky bohatému softwarovému vybavení je snímek možno před odesláním do PACSu – systému na ukládání dat – dodatečně upravit,“ uzavírá radiologický asistent.