Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nemocnice Podlesí koupila dvě nové angiolinky a tři zmodernizovala

19. 12. 2017

Angiolinky jsou využívány v každodenním provozu při průměrném počtu vyšetření zhruba 500 pacientů měsíčně.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Pacientům Nemocnice Podlesí se v současnosti dostane lepšího ošetření. Třinecká nemocnice si totiž pořídila dva zcela nové nejmodernější angiologické přístroje a další tři zmodernizovala. Celková investice do zakoupení a modernizace špičkového přístrojového vybavení dosáhla téměř 31 miliónů korun. Angiolinky slouží jednak k vyšetření věnčitých tepen, které přivádí krev do srdeční svaloviny, ale taktéž k vyšetření tepen od aorty po končetinové tepny a vyšetření tepen krku zásobujících mozek. Pořízením a modernizací přístrojů se předpokládá hlavně zkvalitnění poskytované péče pro pacienty a zlepšení pracovních podmínek pro personál. „Nové i zmodernizované angiologické přístroje sníží radiační dávky pro personál i pacienty o 50 až 70 procent v závislosti na druhu výkonu,“ říká předseda představenstva nemocnice MUDr. Radek Neuwirth s tím, že k dalším přednostem angiolinek patří vysoká kvalita zobrazení a především zkrácení celkové doby vyšetření.

„Široké spektrum moderního softwarového vybavení umožňuje provádět rekonstrukci obrazů v libovolných rovinách, různá měření a analýzy dat,“ doplnil MUDr. Neuwirth. V Nemocnici Podlesí je celkem sedm angiolinek. Dva přístroje jsou umístěné na elektrofyziologických sálech a s jejich modernizací se počítá v následujících letech. Ostatních pět nových nebo zmodernizovaných angiolinek je umístěných na třech kardiologických katetrizačních sálech, na sále intervenčně-radiologickém a na hybridním sále. „Angiolinky jsou využívány v každodenním provozu při průměrném počtu vyšetření zhruba 500 pacientů měsíčně,“ uvedl předseda představenstva. Na kardiologických angiolinkách se v Nemocnici Podlesí dělají vyšetření věnčitých tepen, které přivádí krev do srdeční svaloviny. „Udělá se nástřik kontrastní látky do tepen a podle nálezu, tedy podle anatomie a postižení segmentu, se určí adekvátní léčba šitá na míru,“ vysvětluje zástupce primáře kardiologického oddělení MUDr. Jan Indrák. Po vyšetření je léčba tepen trojí. První je konzervativní, tedy samotnými medikamenty. 

Druhá je léčba tvz. angioplastikou, tedy mechanickým rozšířením věnčité tepny včetně implantace stentu. Třetím způsobem je chirurgická revaskularizace, tedy operační léčba našívání bypassu, který přemosťuje poškozenou část tepny. „To jsou léčebné způsoby, které bez prvního kroku, bez klíčové diagnostiky na angiolince nelze indikovat,“ sdělil MUDr. Indrák s tím, že pokud je nejvhodnějším způsobem léčby tzv. angioplastika, ve většině případů se pacientovi ihned na sále na angiolince provede tzv. ad hoc, tedy angioplastika rovnou navazující na prvotní diagnostické vyšetření. Každý rok umírá na onemocnění srdce a oběhové soustavy více než padesát tisíc osob. V minulosti představovalo úmrtí na kardiovaskulární onemocnění vždy přes polovinu z celkové úmrtnosti v České republice. „Společným úsilím, rozvojem preventivních programů, edukací o škodlivosti kouření a nutnosti fyzické aktivity, ale v neposlední řadě i reálnou dostupností moderních lékařských metod klesl podíl za posledních šest let v kardiovaskulární úmrtnosti u mužů o 3 procenta a u žen o 6 procent a aktuálně dosahuje zhruba 45 procent všech úmrtí. Stále však máme co dohánět, ve Francii je úmrtnost z kardiovaskulárních příčin oproti Česku třetinová,“ uzavírá MUDr. Neuwirth.