Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nemocnice Podlesí má nové moderní přístroje

20. 4. 2016

Investice do osmi nových moderních přístrojů přesáhla 12 miliónů korun.

Text: redakce / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Několika novými přístroji se může pochlubit Nemocnice Podlesí. K největším investicím v poslední době patří zakoupení nového mobilního rentgenového přístroje – C ramena pro oddělení Intervenční radiologie a několika ultrazvuků jak na různá oddělení nemocnice, tak i do ambulance Komplexního kardiovaskulárního centra. Kromě pořízení těchto přístrojů Nemocnice Podlesí vybavila také kardiochirurgické oddělení novým přenosným plicním ventilátorem a třemi kardiostimulátory. Investice do těchto osmi přístrojů přesáhla 12 miliónů korun. Největší investicí bylo pořízení nového C ramena pro oddělení Intervenční radiologie Komplexního kardiovaskulárního centra, které přišlo na více než 6 miliónů korun. Nové moderní C rameno se špičkovými parametry nahradilo starší typ, který v nemocnici využívali devět let.

„Ve srovnání s předchozím přístrojem nové C rameno má výkonnější generátor, což dohromady s tzv. plochým digitálním zesilovačem přináší vyšší kvalitu zobrazení a možnost provádění delších a složitějších výkonů,“ říká primář oddělení MUDr. Marian Wierzgoń. Nový přístroj vybavený vaskulárním softwarem slouží lékařům oddělení Intervenční radiologie a Centra cévní a miniinvazivní chirurgie k realizaci tzv. hybridních revaskularizačních výkonů, což jsou cévní operace realizované současně s endovaskulárním výkonem (přístup z vnitřku cévy). „Hybridní operace jsou prováděné u pacientů s nejpokročilejší formou ischémické choroby dolních končetin, tedy s trofickými defekty. Velmi často se jedná o výkony na záchranu končetiny,“ vysvětluje primář s tím, že z hygienických důvodů se tyto operace nemohou provádět na hybridním sále, přičemž pojízdné C rameno s vaskulárním softwarem je v tomto případě jediným možným typem použitelné rentgenové techniky. „Z důvodu charakteru postižení tepenného řečiště kvalita zobrazování poskytovaná pojízdným C ramenem musí být srovnatelná s kvalitou poskytovanou velkým stacionárním angiografem,“ doplnil primář. 

Nové C rameno se také využívá u dalšího typu hybridních revaskularizačních výkonů realizovaných lékaři oddělení Intervenční radiologie a Centra cévní a miniinvazivní chirurgie – jde o urgentní revaskularizace u akutních forem ischémické choroby dolních končetin. „Jedná se o stavy s bezprostředním ohrožením končetin. Podle současných odborných doporučení kvalita chirurgicky provedené revaskularizace musí být ověřena během operace diagnostickou angiografií, eventuálně doplněna endovaskulárním výkonem, což je prováděno pomocí C ramena,“ uvádí MUDr. Marian Wierzgoń. Podle primáře těchto dvou druhů zákroků s pomocí C ramena provádí lékaři Nemocnice Podlesí asi 60 ročně, což je jeden z nejvyšších počtů v České republice. 

Další větší investicí je pro ambulanci Komplexního kardiovaskulárního centra pořízení nového ultrazvuku za více než 5 miliónů korun, který nahradil starší typ používaný 8 let. Nový přístroj je plně digitální a je vybaven třemi sondami, včetně dvou umožňujících trojrozměrné zobrazování. Lékaři jej využijí při specializovaném vyšetření srdce – echokardiografii. Rovněž je s ním možno provádět vyšetření měkkých tkání a cévního systému. „Ve srovnání s předešlým přístrojem můžeme nyní vyšetřovat opět o něco přesněji, neboť obraz je dokonalejší a zobrazuje i nejjemnější struktury. Také je vybaven nejnovějšími programy k přesnému určení poškození funkce srdečních komor, včetně jejich časných preklinických stádií. Dále se posouváme i v hodnocení srdečních vad, zvláště před kardiochirurgickou operací,“ vysvětluje vedoucí lékař echokardiologického oddělení MUDr. Libor Škňouřil s tím, že ultrazvuk je napojen na centrální úložiště, kde se snímky ukládají. Další odborní lékaři v nemocnici se tak mohou do systému v případě potřeby napojit a dokumentaci pacienta si prohlédnout. „Protože máme na úložiště napojen také počítačový tomograf, mohou lékaři obrazové výstupy obou typů vyšetření srovnávat,“ uvádí lékař další pozitivum, které investice přinesla. Ultrazvukové vyšetření je moderní šetrná diagnostická metoda, která nemá prakticky žádné kontraindikace, nepoškozuje pacienta a přináší množství zásadních diagnostických informací. „Ročně provedeme na ultrazvuku kolem 10 000 echokardiografických vyšetření,“ doplnil vedoucí lékař.