Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Jako jediní na Moravě léčí srdeční arytmie pomocí alkoholu

2. 1. 2016

Celý proces alkoholové ablace je maximálně jednoduchý. Spočívá v nalezení cévy, zaklínění jejího odstupu a aplikaci malého množství ethanolu.

Text: redakce / Foto: archiv nemocnice

Lékaři Nemocnice Podlesí mohou u pacientů, které trápí porucha srdečního rytmu, nově řešit zdravotní obtíže pomocí alkoholové terapie. Speciální metodu založenou na aplikaci koncentrovaného ethanolu zde provedli jako vůbec první na Moravě a ve Slezsku, a to v rámci léčby fibrilace síní. Právě fibrilace síní se přitom stává jednou z civilizačních chorob, která jen v Česku trápí statisíce pacientů. Fibrilace se projevuje bušením srdce, ztrátou výkonnosti, zvýšeným pocením nebo i zadýcháváním. Neléčená fibrilace přitom může mít i fatální zdravotní následky – jako je například srdeční selhání nebo cévní mozková příhoda. Fibrilace síní může mít řadu příčin i forem, vždy však komplikuje život a omezuje. 

Pro velkou část pacientů je řešením obtíží moderní zákrok nazývaný alkoholová ablace Marshallovy žíly. Tento výkon spočívá v aplikaci alkoholu do příslušné cévy v levé srdeční síni. Touto cévou je takzvaná Marshallova žíla, která v průběhu růstu embrya postupně zakrňuje. U některých lidí dojde až do podoby pouhého vazivového pruhu, u jiných zůstává jako „nevýznamná“ žilka. A právě tato anatomická struktura je pak u vybrané části pacientů zdrojem nežádoucí arytmie. „Zákrok provádíme v lokální anestezii, zpravidla jako doplněk katétrové ablace fibrilace síní, která může být s ohledem na horší dostupnost tohoto místa obtížná,“ uvádí lékař kardiologického oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Radek Neuwirth a dodává: „Druhou skupinou nemocných jsou lidé, u kterých katétrová ablace selhala a dané místo, tedy Marshallovu žílu, se nám nepodařilo účinně ablovat. Tyto pacienty indikujeme k alkoholové ablaci jako samostatný výkon navazující na předchozí katétrovou ablaci.“ 

Celý proces alkoholové ablace je naopak maximálně jednoduchý a spočívá v nalezení cévy, zaklínění jejího odstupu a aplikaci malého množství ethanolu. Ten pak už svépomocí odstraní příčiny arytmií a fibrilace odezní. Žilním přístupem se lékaři dostanou až do srdečních dutin a odtud do srdečního žilního splavu, do kterého uvedená Marshallova žíla ústí. „Nyní již stačí zaklínit její odstup balónem a injikovat jeden až dva mililitry koncentrovaného alkoholu. Ten již další práci provede během několika minut za nás a nenávratně destruuje svalové buňky, které arytmii až doposud spouštěly či udržovaly,“ vysvětluje kardiolog Radek Neuwirth s tím, že velkou část nemocných přitom tento zákrok dovede dlouhodobě zcela zbavit arytmií. Po několikadenní hospitalizaci se pacienti vracejí zpět do běžného života. 

„Setkal jsem se s pacientem, který absolvoval čtyři mnohahodinové katétrové ablace v odstupu několika let a teprve tento nový zákrok, který u něj netrval déle než 20 minut, mu arytmii definitivně během pár minut ukončil. Ale nejen tento konkrétní úspěch je do jisté míry důvodem, proč tuto metodu zavádíme s kolegy i v naší nemocnici,“ říká MUDr. Neuwirth s tím, že alternativou výkonu je opakovat katétrovou ablaci anebo použít kardiochirurgický přístup s otevřením hrudníku. Tato alternativa je nicméně zatížena více než 20procentním rizikem komplikací, a to je důvodem jejího malého používání. „Fibrilaci síní intervenčně řešíme u symptomatických pacientů, tedy těch, kterým arytmie způsobuje problémy. Čím jsou potíže větší, tím je zákrok nutnější. 

Alkoholová ablace je doplňována u pacientů s pokročilejším stupněm onemocnění, nicméně je do jisté míry závislá na katétrové ablaci a možnosti, či spíše nemožnosti ablací eliminovat původce fibrilace síní,“ doplňuje MUDr. Neuwirth s tím, že věk a pohlaví pro výkon tohoto zákroku nerozhodují. Důležitější je to, jak se pacienti cítí být poruchou rytmu omezeni a jak jim dokáže tým kardiologů společně pomoci. „Hraniční indikací jsou pacienti s nepříznivou životní prognózou z důvodu jiného onemocnění, zde musíme vždy postupovat přísně individuálně s důrazem na optimální možnosti a řešit primárně nejvíce limitující chorobu,“ uzavírá kardiolog.