Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Aortální centrum Nemocnice Podlesí nabízí služby pacientům i lékařům

4. 8. 2015

Lékaři Aortálního centra jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv nemocnice

Onemocnění aorty patří mezi nejzávažnější onemocnění cévního systému. Při včasné diagnostice a správné léčbě lze ale řadu onemocnění úspěšně léčit – obzvláště dnes, kdy mají zdravotníci k dispozici moderní materiály i vybavení a mohou využívat nejpokrokovější postupy. Komplexní péči a diagnostiku v oblasti aortálních onemocnění v současnosti v Česku může nabídnout Aortální centrum Nemocnice Podlesí v Třinci, které je vybaveno nejen nejmodernějším zařízením a odborným personálem, ale má na svém kontě i některá prvenství ve využívání nových medicinských postupů a provádění lékařských zákroků. Centrum je navíc k dispozici nejen přímo pacientům, ale i lékařům, a to 24 hodin denně, 365 dní v roce. Aortální centrum je funkční název pro koordinovanou činnost tří oddělení Nemocnice Podlesí, a to Kardiochirurgie, Centra cévní a miniinvazivní chirurgie a oddělení Intervenční radiologie. Dle druhu diagnózy jsou pacienti přijímáni buď na oddělení kardiochirurgie, chirurgie nebo na ARO-JIP.

„V Aortálním centru jsou diagnostikovány a léčeny akutní a chronické patologické stavy aorty. V rámci oddělení chirurgie a intervenční radiologie je dominantní problematikou plánované řešení výdutí břišní aorty, které tvoří asi pětaosmdesát procent zákroků. Řešíme ale i aterosklerotické a jiné, vzácnější změny aorty,“ vyjmenovává MUDr. Daniel Říha, primář Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí. K provádění vlastních výkonů na aortě je využíván operační hybridní sál vybavený angiografickým přístrojem Philips Allura Xper FD 20 a operační i angiografické sály na jednotlivých odděleních. Zobrazovací zázemí reprezentuje diagnostická část oddělení Intervenční radiologie, hlavně CT pracoviště s dvoulampovým přístrojem Siemens Somatom Definition, a je zde samozřejmě možnost vyšetření pomocí sonografie či magnetické rezonance. Aortální centrum také využívá služeb odborníků z jiných oborů, především kardiologie a neurologie. Samozřejmostí je spolupráce a komunikace mezi jednotlivými pracovišti tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější léčba pro každého pacienta. 

„Názorným příkladem kooperace týmů jednotlivých oddělení je implantace hrudních stentgraftů s nutností provedení debranchingu magistrálních mozkových tepen. V tomto případě v první době tým kardiochirurgů a cévních chirurgů realizuje debranching, v druhé době lékaři oddělení Intervenční radiologie implantují hrudní stentgraft,“ vysvětluje primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Piotr Branny. V léčbě aortálních onemocnění patří třinecké Aortální centrum mezi skutečnou špičku, což dokazují i některá prvenství. „Jako jedno z mála pracovišť v České republice naše oddělení používá systematicky při implantaci stentgraftů, tedy endovaskulárních protéz, přístup bez preparace přístupových tepen. Díky tomuto postupu je invazivita zákroku snížena na minimum. Pokud jde o výjimečné zákroky, je vhodné uvést implantaci totálně branchovaného stentgraftu.

O tom, jak raritní výkon to je, svědčí fakt, že v České republice byly provedeny doposud tři výkony tohoto druhu, z toho dva v Nemocnici Podlesí Třinec. Dále jsme například v září 2013 jako první v ČR použili nízkoprofilový břišní stentgraft s unikátním systémem proximálního kotvení, který rozšiřuje možnosti endovaskulárního řešení výdutí břišní aorty,“ popisuje primář oddělení Intervenční radiologie MUDr. Marian Wierzgoń. „Základem organizační filozofie je být trvale k dispozici potenciálně konzultujícím lékařům a vytvořit pro ně jednoduchý a účinný komunikační kanál, což je možné formou kontaktu na jednom telefonním čísle, eventuálně prostřednictvím ambulancí, dále u akutních stavů okamžitě reagovat a v případě potřeby pacienta kdykoliv přijmout, a také vlastními prostředky stanovit diagnózu a realizovat samotný terapeutický zákrok. Vlastní terapie dle druhu diagnózy probíhá buď v rámci jednoho oddělení, nebo na bázi vzájemné spolupráce a součinnosti. Dlužno ale říci, že samotným terapeutickým zásahem péče o pacienta nekončí, zásadní je jeho další sledování – tedy dispenzarizace v rámci Aortálního centra,“ uzavírá primář MUDr. Daniel Říha.