Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Vaskulární centrum Nemocnice Podlesí slaví 20 let

6. 7. 2015

Pokroky medicíny vyžadují neustálé vzdělávání, pacientům ale umožňují lepší léčbu.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv nemocnice

Již dvě desetiletí funguje v třinecké Nemocnici Podlesí Vaskulární centrum, pracoviště specializované na diagnostiku a léčbu postižení periferních cév. Pracoviště se zabývá širokým spektrem cévních obtíží – od onemocnění krčních tepen zásobujících mozek, přes tepny a žíly dolních končetin, až po odborně i finančně náročnou problematiku aorty. Centrum zajišťuje nepřetržitý provoz a je schopno kdykoliv řešit v podstatě jakýkoliv akutní cévní problém – ať už chirurgicky, endovaskulárně nebo hybridně. Výjimečnost Vaskulárního centra je založena na špičkovém přístrojovém i personálním vybavení, přičemž významnou roli hraje také těsná provázanost a spolupráce mezi oddělením cévní chirurgie a intervenční radiologie. Díky tomu může vaskulární centrum poskytnout pacientům komplexní a precizní diagnostiku a terapii doslova pod jednou střechou. Služeb třineckého Vaskulárního centra využijí ročně tisíce pacientů. „Postižením periferních tepen trpí v naší republice každý desátý člověk, a u každého dvacátého je nutná hospitalizace. Ještě daleko vyšší počet pacientů trpí křečovými žilami dolních končetin. Také o tyto pacienty se přitom umíme ve Vaskulárním centru špičkově postarat, mimo jiné i díky nejmodernějším endovenozním technikám,“ vysvětluje MUDr. Daniel Říha, primář Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí. 

Vaskulární centrum Nemocnice Podlesí začalo první pacienty ošetřovat před dvaceti lety. Od té doby ale prošlo pracoviště významnou proměnou. „Začátky cévního pracoviště před dvaceti lety byly skromné. Jeden cévní chirurg a intervenční radiolog začali budovat Vaskulární centrum v podmínkách starých operačních sálů a jedné angiolinky, o které se navíc museli dělit s dalšími lékaři,“ vzpomíná MUDr. Říha na počátky vzniku centra, které se v průběhu let změnilo na jedno z významných cévních center v republice. Dnes ve Vaskulárním centru pracuje mimo jiné deset erudovaných a atestovaných cévních chirurgů, tři radiologové s atestací v oboru intervenční radiologie a další specializovaní chirurgové a radiologové. Změnilo se ale pochopitelně i vybavení a zázemí centra. „Modernizací prošlo zázemí operačních i intervenčních sálů a také přístrojová technika. Využíváme nové operační sály, ultrazvukové ambulance, angiografický sál, nový angiograf, C-rameno s vaskulárním softwarem, CT přístroje i přístroj pro magnetickou rezonanci. Od roku 2013 navíc máme k dispozici i hybridní operační sál v hodnotě sto milionů korun, který je nejmodernější ve střední a východní Evropě,“ vyjmenovává pokroky primář Říha s tím, že také sesterský a ošetřovatelský zdravotnický personál se neustále eruduje v cévní problematice.

„Největším úspěchem cévního centra není nějaký konkrétní případ či jednotlivost, ale neustálé sledování nových špičkových technologií a trendů a jejich rychlá a úspěšná aplikace do diagnostických a terapeutických procesů. Pokroky medicíny znamenají pro zaměstnance nutnost neustálého dovzdělávání, pacientům ale díky tomu můžeme nabídnout lepší léčbu. Konkrétně na našem pracovišti například díky novým diagnostickým postupům a přístrojům umíme lépe, efektivněji a hlavně neinvazivně zjistit druh a rozsah cévního onemocnění u pacientů,“ vysvětluje MUDr. Říha. Za rozšíření možností přitom lékaři vděčí zejména rozvoji zobrazovacích technik, jako je dopplerovská sonografie, počítačová tomografie a magnetická rezonance.

Díky propracovaným operačním a intervenčním technikám je navíc dnes možné operačně či endovaskulárně řešit stále rozsáhlejší a komplikovanější cévní postižení. Velkým pokrokem v terapii onemocnění periferních tepen byl rozvoj a aplikace hybridních vaskulárních technik, které umožňují kombinovaným chirurgicko-endovaskulárním přístupem řešit v jedné době na jednom hybridním operačním sále komplikované případy. Právě v rozvoji těchto technik přitom patří třineckému Vaskulárnímu centru jedno z nejpřednějších míst v republice. Kvality třineckého Vaskulárního centra ostatně potvrzuje i zájem pacientů z celého Česka. „V průběhu let se počet cévních pacientů a také oblastí, ze kterých k nám přijíždějí, pořád navyšuje. Nyní máme cévní ambulance v několika okresních městech Moravskoslezského kraje, ale léčíme i pacienty z různých částí Moravy a Čech,“ dodává primář s tím, že za Vaskulárním centrem je sice mnoho úspěšné práce i vyléčených či zachráněných pacientů, ale na druhou stranu před ním stojí nutnost vynakládat úsilí i do budoucna, aby si svou kvalitu udrželo a nadále ji zvyšovalo.