Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

V Nemocnici Podlesí nefunkční chlopeň nahradili novinkou

26. 1. 2015

Tým kardiologů a kardiochirurgů použil jako první v Česku nový typ srdeční biologické chlopně.

Text: redakce / Foto: agentura Bison & Rose

Lékaři Nemocnice Podlesí v prosinci 2014 jako první v České republice implantovali zcela novou generaci náhrady srdeční chlopně, která operatérům umožňuje provést zákrok precizněji než kdykoliv předtím. Pacienti s nejčastěji operovanou srdeční vadou – aortální stenózou – se tak budou moci mnohem častěji vyhnout velké chirurgické operaci srdce, kterou bude u více pacientů možné nahradit metodou TAVI. Ta je podstatně bezpečnější, výrazně méně bolestivá a ve spojení s dnes poprvé použitým typem chlopně představuje významný pokrok v dlouhodobém trendu kardiologie – odklonu od velkých chirurgických operací směrem k šetrnějším miniinvazivním zákrokům. Metoda TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) umožňuje provést náhradu aortální chlopně bez otevření hrudníku. Nová chlopeň je v tomto případě všita do stentu (miniaturní trubičky z kovové síťky) ze speciálního samorozvíjejícího se materiálu a pomocí katétru se zavede chirurgickým otvorem v třísle nebo před srdcem až na místo původní, poškozené aortální chlopně. Zde se uvolní a rozvine.

„Zatímco dříve u rozvinuté chlopně nebylo možné měnit její polohu, nová generace umožňuje její opakované složení a rozvinutí uvnitř těla pacienta. Tato unikátní vlastnost umožní velmi přesné umístění chlopně, její lepší funkci a snížení rizika komplikací, což je pro nás jedna z hlavních priorit,“ vysvětluje primář MUDr. Marian Branny, vedoucí lékař Kardiocentra Nemocnice Podlesí, který v prosinci 2014 chlopeň jako první v České republice implantoval 86leté pacientce. Pacientka před sedmi lety absolvovala náhradu aotrální chlopně. Před časem ale lékaři zjistili, že se ženě implantovaná chlopeň znovu zúžila a je nutné jivyměnit. Bez výměny aortální srdeční chlopně by brzy zemřela. Jenže chirurgické otevření hrudníku by pro 86letou ženu bylo riskantní. Lékaři Nemocnice Podlesí se rozhodli, že přes tříslo pomocí katetru zavedou nový typ chlopně, která má pro pacienty jako je ona mnoho předností. „Pacientka pozná změnu už pár hodin po zákroku, kdy se nebude zadýchávat a také nebude muset být hospitalizována pro příznaky srdečního selhání,“ vysvětlil primář Branny. 

Díky tomu, že při použití této metody nedochází k chirurgickému otevření hrudníku, je zákrok spojen s výrazně menší bolestivostí a doba potřebná k rekonvalescenci pacienta je zhruba o polovinu kratší. To jsou hlavní důvody, proč je snahou kardiologů umožnit tuto miniinvazivní léčbu co největšímu počtu pacientů. Aortální stenóza vážně ohrožuje život zejména starších lidí a její výskyt výrazně stoupá úměrně s prodlužováním průměrného věku. „Pokud v krátké době od nástupu prvních příznaků nedojde k operaci, v následujícím roce zemře šest nemocných z deseti, a ti čtyři, kteří přežijí, jsou opakovaně hospitalizováni pro srdeční slabost,“ uvádí závažnost diagnózy MUDr. Miroslav Hudec z třineckého Kardiocentra. TAVI je dostatečně prověřená metoda, která v kombinaci s nejmodernější generací chlopně nabízí českým pacientům špičkovou terapii na mezinárodní úrovni. Metoda TAVI si získává stále více příznivců mezi špičkami světové kardiologie. Vzhledem k vysokým nárokům na odbornost a zkušenost operatéra se provádí pouze ve specializovaných kardiocentrech, kterých je v České republice v současnosti jedenáct. Každoročně v nich probíhá více než 200 takových výkonů, s novou chlopní lze očekávat další zvýšení počtu léčených pacientů.