Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nemocnice Podlesí zmodernizovala Anesteziologicko-resuscitační oddělení

2. 12. 2014

Plicní ventilátory se nesmí během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě této životní funkce.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv nemocnice

Třemi novými přístroji pro umělou plicní ventilaci, sedmi klimatizačními jednotkami a zcela novou podlahou se může nyní pochlubit Anesteziologicko- resuscitační oddělení Nemocnice Podlesí. Díky pořízení nových přístrojů se tak zvýšil komfort pro pacienty i personál oddělení. Celková investice do nákupů přístrojů a výměny podlahy vyšla na tři milióny korun. Plicní ventilátory se používají v případech dechové nedostatečnosti, jejíchž příčin může být celá řada. Moderní přístroje na plicní ventilaci jsou schopny zvládat i těžké selhávání plic, včetně případných komplikací. „Nové ventilátory jsou jedny z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupné na trhu. Přístroje nabízí téměř všechny známé ventilační režimy, včetně režimů umožňujících plynulé odpojení pacienta od ventilátoru,“ říká Rostislav Franek, vedoucí provozně-technického oddělení nemocnice. Oddělení ARO má k dispozici nyní 12 plicních ventilátorů. Tři nové přístroje nahradily starší typ, který v nemocnici používali deset let. „Obnova a modernizace zdravotnických přístrojů a jejich příslušenství je nezbytnou součástí udržení a zvýšení úrovně kvality péče o pacienty,“ doplnil Rostislav Franek. Plicní ventilátory jsou základní výbavou každého ARO oddělení. Nesmí se během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě této životní funkce. Je nutné, aby ARO oddělení měla dostatek plicních ventilátorů v období chřipkových onemocnění, z nichž některá jsou spojena s komplikací těžkých zánětů plic a vyžadují umělou plicní ventilaci.