Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

V Nemocnici Podlesí se učí také zahraniční studenti

29. 10. 2014

Studenti ze Slovenska a Polska získali nejen cenné zkušenosti, ale také přehled o českém zdravotnickém systému.

Text: Mgr. Radka Miloševská

Nemocnice Podlesí navázala spolupráci se Strednou zdravotníckou školou sv. Františka z Assissi v Čadci. První studenti absolvovali odbornou stáž již v červnu. „Pobývalo u nás celkem 16 zdravotnických asistentů a dvě učitelky. Zahraniční studenti měli možnost sledovat naše třinecké lékaře a sestry při jejich každodenní práci na celé řadě oddělení,“ uvedla manažerka ošetřovatelské péče Mgr. Bc. Simona Szusciková s tím, že studenti nejen získali přehled o obětavé práci zdravotníků, který jim pomůže rozhodnout se o jejich dalším studiu a zaměstnání, ale také poznali český zdravotnický systém. „Někteří ze studentů dokonce projevili zájem po absolvování studia do naší nemocnice nastoupit, což nás velmi těší,“ doplnila Simona Szusciková. Jednodenní stáž na oddělení intervenční radiologie navíc v loňském školním roce absolvovali také polští studenti ze Zespolu Policealnych Szkol Medyczno-Spolecznych v Bytomi. Této „exkurze“ se zúčastnilo celkem 12 biomedicínských techniků společně se svými dvěma učiteli. „Díky ochotné spolupráci všech mentorů zapojených do programu odjížděli studenti se skvělými dojmy a nezapomenutelnými zážitky. Věřím, že se nám tak podařilo přispět k šíření dobrého jména naší nemocnice i do zahraničí,“ sdělila manažerka ošetřovatelské péče Simona Szusciková. V Nemocnici Podlesí absolvují odborné praxe také studenti českých zdravotnických škol. Ročně se zde vystřídá zhruba 150 českých studentů z řad všeobecných sester, zdravotnických asistentů, ošetřovatelek, radiologických asistentů, zdravotnických laborantů, biomedicínských techniků i mediků. Stáže pro zahraniční studenty jsou předběžně domluveny také na letošní školní rok.