Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Zaměstnancem roku 2013 se stala sestra Anna Szkanderová

3. 2. 2014

Na druhém místě skončil MUDr. Arnold Bielesz a třetím vedoucí stravovacího provozu Petr Šipula.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Staniční sestra kardiochirurgicko-resuscitačního oddělení Anna Szkanderová se stala Zaměstnancem roku Nemocnice Podlesí 2013. Soutěž, která má vyjádřit poděkování lékařům, sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a náročnou práci, vyvrcholila koncem loňského listopadu na slavnostním galavečeru ve Společenském domě Trisia v Třinci. Na druhém místě podle intranetového hlasování 265 zaměstnanců nemocnice skončil lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení MUDr. Arnold Bielesz. Třetí pozici obsadil vedoucí stravovacího provozu Petr Šipula. Mimořádnou cenu ředitele, a to za obětavou práci nad rámec svých pracovních povinností, získal pan Jan Stryja, pracovník oddělení údržba, starající se zejména o úpravu okolí nemocnice a zahradnické práce. Tuto cenu taktéž obdržel MUDr. Daniel Říha, primář Vaskulárního centra a oddělení cévní a miniinvazivní chirurgie, za dlouhodobě kvalitní výsledky léčby vaskulárního centra a výchovu řady mladých cévních chirurgů.

Soutěž Zaměstnanec roku Nemocnice Podlesí je poděkováním zaměstnancům nemocnice za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězům, ale také všem ostatním. „Všichni jak jsme tady, si uvědomujeme, že pacient je to, proč naši práci děláme. Pacient je středobodem našeho zájmu a v podstatě to, jak k němu přistupujeme, jak s ním komunikujeme, výrazně ovlivňuje, jak spokojený pacient od nás odejde. Komunikace s pacientem v Nemocnici Podlesí není jenom o roce 2013, který jsme nazvali „Rok komunikace s pacientem“ a byl naplněn řadou komunikačních seminářů, školení a tréninku pro všechen personál. Je to o tom, že to bylo ve vás zakořeněno už mnoho, mnoho let pozpátku a já jsem osobně nikdy nezjistil, kdo to zdejší personál naučil. I díky tomu, a snad i jako potvrzení správného směru naší společné cesty, jsme jako nemocnice výrazně uspěli v celonárodní soutěži spokojenosti pacientů, kterou pořádá společnost HealthCare Institute,“ řekl v úvodním proslovu ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš, MBA, pod jehož záštitou byla akce pořádána.

Zaměstnankyně roku Anna Szkanderová v Nemocnici Podlesí pracuje od roku 1986. Nejdříve jako sestra v trojsměnném provozu na oddělení ARO a následně jako staniční sestra na stejném oddělení. Od roku 2000 působí jako staniční sestra kardiochirurgicko-resuscitačního oddělení. Anna Szkanderová je díky své vysoké míře erudice nepostradatelným článkem nejen oddělení kardiochirurgie, ale celého zařízení Nemocnice Podlesí. Její obětavá a vytrvalá práce je vzorem pro ostatní spolupracovníky a vede k bezproblémovému chodu oddělení. Dlouhodobě se podílí na přípravách nemocnice k akreditaci a svou prací značnou měrou přispěla k opakovanému obhájení akreditace. „Byl to šok. Kolena se mi třásla, když jsem šla dolů po schodech pro ocenění. Já jsem to doopravdy nečekala, já fakt nevím, že bych dělala něco víc, než ostatní,“ sdělila skromně po ocenění Anna Szkanderová s tím, že v nemocnici ráda pracuje již 27 let. „Jak říkal pan ředitel ve svém projevu, je to opravdu o té komunikaci s pacientem. Začalo to v devadesátých letech, kdy na školeních byl kladen důraz, abychom se k pacientům pěkně chovali. Myslím, že v těch starších sestrách už je to vžité a ty mladé jsou učivé. Je to přirozené nám a ony to po nás tak nějak přebírají,“ dodala. Na slavnostním galavečeru v Třinci vystoupily trojnásobná zlatá slavice Petra Janů, taneční skupina Electro Boogie se svou show „tančících robotů“ nebo hudební skupina FLASH. Účastníkům slavnostního večera namaloval jejich portrét rychlomalíř a karikaturista Václav Šipoš. Celý večer uváděl moderátor Vojtěch Bernatský. Na závěr večera čekala zaměstnance nemocnice a jejich příbuzné či známé také bohatá tombola.