Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Za třináct let provedli v Nemocnici Podlesí přes deset tisíc operací srdce

12. 9. 2013

Operací srdce existuje hned několik druhů, od aortokoronárního bypassu, přes náhrady a rekonstrukční operace chlopní, až po transplantace srdce.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: archiv Nemocnice Podlesí

Kardiochirurgické operace, tedy operace srdce, patří mezi jedny z nejkomplikovanějších vůbec. V třinecké Nemocnici Podlesí, která je členem skupiny AGEL, je tým profesionálů provádí již třináct let. A právě letos se také nemocnice dočkala kulatého výročí – desetitisící kardiochirurgické operace srdce provedené v tomto lékařském zařízení. Srdeční bypass, který se stal oním jubilejním zákrokem, se zde provádí víceméně stejně, jako ty před třinácti lety. O jiných srdečních operacích, které dnes lékaři v Nemocnici Podlesí provádějí, se jim ale na přelomu tisíciletí ani nesnilo.

DRUHY OPERACÍ

Operací srdce existuje hned několik druhů, od aortokoronárního bypassu, přes náhrady a rekonstrukční operace chlopní, až po transplantace srdce. V Nemocnici Podlesí, která patří díky objemu a spektru poskytované péče mezi pět nejlepších kardiovaskulárních pracovišť v zemi, provádějí lékaři více než desítku různých druhů operací, včetně mnoha jedinečných. „Provádíme celou škálu operací dospělé kardiochirurgie vyjma transplantací, které se soustředí pouze do dvou center v České republice,“ upřesňuje primář kardiochirurgického oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Piotr Branny. Konkrétně se jedná o operace aortální chlopně, operace mitrální chlopně, operace trikuspidální chlopně, operace pulmonální chlopně, provádění aortokoronárních bypassů včetně operací na bijícím srdci, tepenné revaskularizace (bypassy), operace na hrudní aortě, operace pro poruchy rytmu, operace a reoperace vrozených vad v dospělosti, videoasistované (endoskopické) výkony, transkatétrové implantace aortální chlopně, implantace mechanické srdeční podpory, nebo implantace epikardiálních elektrod, trvalých (biventrikulárních) stimulátorů.

ZA POKROKEM STOJÍ TECHNOLOGIE

Před třinácti lety, tedy v době vzniku kardiochirurgie v Nemocnici Podlesí, prováděli zdejší lékaři téměř výhradně jen revaskularizace srdce a operace chlopní. Právě bypassy přitom tvořily více než osmdesát procent všech výkonů. Dnes pomocí nejmodernějších technologií a speciálních zákroků zachraňují životy pacientů, kteří by jen pár let nazpět šanci na život prakticky neměli. Zatímco počet provedených zákroků se příliš nezměnil, a stále se pohybuje okolo šesti až osmi sty zákroků za rok, jejich různorodost se zvyšuje. Během třinácti let vzrostl roční počet kombinovaných výkonů na téměř trojnásobek, počet operací chlopní na více než dvojnásobek, a počet operací na hrudní aortě stoupal z jediného zákroku v roce 2000 postupně až k současným pětačtyřiceti v roce 2012.

„Rozdíl oproti minulosti je především v nových technologiích. Existuje mnoho přístrojů, které před třinácti léty nebyly k dispozici. Například ablace síňových arytmii pomocí kryoléze nebo radiofrekvence, a také mnoho typů miniinvazivních přístupů, jako minitorakotomie pro bypass, videoasistované operace chlopní, katetrizační operace chlopní, bezstehové chlopně, bezstentové chlopně a podobně. Nicméně například bypassy se provádí pořád stejným způsobem, a chlopně, i když novější, se šijí taky velmi podobně jak před třinácti roky,“ říká MUDr. Piotr Branny.

UNIKÁTNÍ ZÁKROKY PROVEDENÉ NA PODLESÍ

V současnosti nabízí Nemocnice Podlesí, která je od roku 2009 součástí národní sítě komplexních kardiovaskulárních center, řadu operací, jež jsou regionálním, ale mnohdy i celorepublikovým unikátem. Například před třemi lety nahradili lékaři Nemocnice Podlesí opotřebovanou umělou chlopeň chlopní novou, a to bez potřeby chirurgické operace. Jako první také naimplantovali pomocí katetru novou umělou chlopeň do plícnice (jedna ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci) bez potřeby složité operace.

Další unikátní zákrok provedli kardiologové o rok později, kdy odstranili pomocí speciálního clipu nedomykavost dvojcípé chlopně bez nutnosti chirurgického zákroku. Loni na podzim pak jako první v zemi implantovali pacientovi speciální biologicky rozpustitelný stent a také jako první na Moravě voperovali do srdce mechanickou srdeční podporu HeartMate II. Letos pak jako první v zemi vyměnili srdeční chlopeň, aniž by při tom rozřízli hrudní kost. Co se týče miniinvazivních zákroků na chlopních, je přitom Nemocnice Podlesí jedním ze čtyř pracovišť v zemi, kde se tyto zákroky rutinně provádějí. Prvenství má pak nemocnice také v počtu katétrových implantací chlopní (TAVI), kterých zatím provedla nejvíce v celé zemi.

„Je to zásluha úzké spolupráce zaměstnanců všech úrovní, od podpůrných technických profesí, přes zdravotnický personál až po vrcholový management, kde všichni tvoří jeden nedělitelný kompaktní tým. Jeho cílem je patřit k nejlepším a to bez výjimek. Chceme být a jsme tak trochu „jiná nemocnice“,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš.

DESETITISÍCÍ OPERACI DOPROVÁZELA DALŠÍ JUBILEA

Jubilejní desetitisící srdeční operací provedenou v Nemocnici Podlesí se stal konkrétně srdeční bypass, a to hned dvojnásobný. Pacientem byl Jan Martynek z Návsí, který tímto netradičním způsobem oslavil své osobní životní jubileum – šedesáté narozeniny. K nim se navíc nad jeho očekávání přidalo i jubileum v počtu kardiochirurgických operací provedených na Podlesí, a také výročí nemocnice samotné, která letos slaví dvacet let od svého vzniku - respektive od své privatizace. O oslavy proto nebyla nouze. Po operaci panu Martynkovi osobně přišli poblahopřát ředitel nemocnice Karel Lukeš společně s primářem Piotrem Brannym a staniční sestrou Ingrid Piwowarskou. „Bylo to velmi příjemné překvapení. Cítil jsem se jako ten kulich, o kterých se vždycky píše v novinách. Pan ředitel mi vysvětlil, že dnes slavím nejen já, ale také lékaři Nemocnice Podlesí, neboť jsem desetitisící pacient,“ radoval se čerstvý jubilant, kterému ředitel kromě osobního blahopřání předal také drobné dárky.