Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nemocnice Podlesí otevřela nový hybridní operační sál

2. 7. 2013

Jedna z největších investičních akcí skupiny AGEL přišla na 100 miliónů korun, díky kterým má teď Moravskoslezský kraj jeden z nejmodernějších hybridních operačních sálů ve střední Evropě.

Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Radka Baková

Nová třípodlažní budova, ve které se hybridní operační sál nachází, v sobě spojuje sterilní prostředí plnohodnotně vybaveného operačního sálu a kompletní angiolinky pro katetrizační diagnostiku a léčbu srdečně-cévních onemocnění, takže lékaři nyní mohou v jednu chvíli provádět výkony, které se dříve musely rozplánovat i do několika operací. Podobný hybridní operační sál se v Česku nachází pouze v pražském IKEMu a v brněnské nemocnici U svaté Anny. „Otevření hybridního sálu se jistě zapíše do historie Nemocnice Podlesí i skupiny AGEL. Kardiovaskulární centrum tímto potvrzuje svou příslušnost mezi nejlepší celorepubliková pracoviště svého druhu. Věřím, že investici ocení především naši pacienti, kterým se dostane kvalitnější péče a rozšíří se nám spektrum výkonů, které budeme moci pacientům nabídnout,“ sdělil ve svém úvodním slovu při slavnostním otevření ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš.

Nový hybridní operační sál má velký přínos nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. „Poskytuje jim široké možnosti léčby, nesrovnatelně větší komfort a zejména vysokou podporu spolupráce odborníků napříč medicínskými obory,“ uvedl ředitel MUDr. Karel Lukeš. Hybridní operační sál je vybaven nejkvalitnějším zobrazovacím přístrojem současnosti a chirurgickým zázemím, konkrétně unikátním systémem proudění a filtrace vzduchu, který zajišťuje nejvyšší standard sterility, dále přípravnu pro mimotělní oběh a další speciální zdravotnickou techniku. „Teprve v takovém prostředí je možné provést zákrok, kdy část operace provede kardiochirurg či cévní chirurg a další část intervenční kardiolog,“ vysvětlil ředitel.

CELOSVĚTOVÝ TREND

V posledním desetiletí významně roste počet pacientů s onemocněním srdce a cév, což je dáno jak stárnutím populace, tak rozvojem diagnostických zobrazovacích metod, takže tato onemocnění jsou včas indikována u lidí, především u těch mladších, kteří dříve na tato onemocnění náhle umírali. „Celosvětově vzrůstající trend těchto specializovaných operačních sálů odpovídá stále rostoucímu počtu pacientů s kardiovaskulárními nemocemi, pro které je operace na hybridním sále z medicínského pohledu nejlepším řešením. Jednoho komplikovaného pacienta na něm totiž mohou současně operovat kardiochirurgové a kardiologové několika zákroky a postupy najednou,“ uvádí primář a vedoucí lékař třineckého kardiocentra Marian Branny s tím, že by v hybridním operačním sále mohli zvládnout ročně až 250 nejnáročnějších operačních výkonů. „I přes pokročilou léčbu jsou ovšem kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou úmrtnosti na celém světě. Je to zabiják populace – každý rok mají na svědomí zhruba 4,5 miliónu Evropanů,“ doplnil.

POHODLÍ PRO PACIENTY

Výstavba nového hybridního sálu stála nemocnici celkem 100 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyšla na polovinu, zbylých 50 miliónů korun připadlo na zdravotnickou techniku. Vzhledem k návaznosti na stávající dispozici a organizační členění kardiocentra, bylo nutné vybudovat třípodlažní budovu, jejíž součástí budou také nové prostory pro pacienty kardiologické jednodenní péče. Tento nový prostor výrazně zvyšuje pohodlí pacienta v nemocnici po provedených invazivních výkonech. V suterénu budovy se nachází nová knihovna a školící místnost pro zdravotníky. „Velmi si vážíme péče, kterou Nemocnice Podlesí lidem z regionu zajišťuje. Nyní, když se řekne Třinec, si lidé jistě vybaví nejen Třinecké železárny a extraligový hokej, ale také špičkovou medicínu,“ uvedla starostka města Třince RNDr. Věra Palkovská.

Nemocnice Podlesí je součástí ucelené národní sítě kardiovaskulárních center od roku 2009, kdy ji vytvořilo Ministerstvo zdravotnictví. Za tu dobu provedli lékaři Nemocnice Podlesí jako první v Česku hned několik unikátních zákroků. Jako první v Česku na jaře 2010 nahradili opotřebovanou umělou chlopeň chlopní novou, bez potřeby chirurgické operace. Jako první také naimplantovali pomocí katetru novou umělou chlopeň do plícnice (jedna ze čtyř chlopní, které se nacházejí v srdci) bez potřeby otevřené operace srdce. O rok později pak odstranili šestašedesátiletému pacientovi pomoci speciálního klipu (MitraClip) nedomykavost dvojcípé chlopně bez nutnosti chirurgického zákroku, který by často vážně nemocní pacienti přežili jen těžko. Poslední úspěch si připsali kardiochirurgové loni na podzim, když jako první v Moravskoslezském kraji, pacientovi voperovali do srdce pozoruhodnou mechanickou srdeční podporu HeartMate II. Společně po boku IKEMu a CKTCH v Brně, se Nemocnice Podlesí stala třetím pracovištěm, které dlouhodobé transportabilní srdeční podpory implantuje.