Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Nemocnice Podlesí převzala na RanDe Cenu města Třince

25. 7. 2013

Cenu předala starostka města řediteli nemocnice na společenském večeru pořádaném při příležitosti odborné konference s důvtipným názvem RanDe 2013.

Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: archiv nemocnice

O udělení Ceny města Třince rozhodovalo zastupitelstvo města. Z rukou starostky RNDr. Věry Palkovské si ocenění počátkem června převzal v hotelu Vitality při příležitosti odborné konference s názvem RanDe 2013 ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš. „O záchraně života rozhoduje kvalitní a včasná pomoc, proto si velmi vážíme toho, že v našem městě působí taková špičková nemocnice. Zároveň nás těší vědomí, že máme v blízkosti specializované pracoviště, na které se můžeme plně spolehnout,“ uvedla starostka Třince RNDr. Věra Palkovská. Cena je nejčastěji udělována jednotlivcům za mimořádný přínos městu. Nemocnice Podlesí byla po Třineckých železárnách teprve druhou společností, která tuto cenu obdržela. Cena putovala do nemocnice díky propagaci Třince v celostátním i mezinárodním měřítku související s činností Komplexního kardiovaskulárního centra. „Ceny města Třince si nesmírně vážíme. Vnímáme ji jako významné a mimořádné ocenění ze strany města Třince řadící nás po bok tak úspěšné a uznávané společnosti, jakou jsou Třinecké železárny. Ocenění je pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna. To, že dnes patří Nemocnice Podlesí mezi nejvýznamnější Komplexní kardiovaskulární centra v zemi, je výsledek práce všech našich zaměstnanců, jež se neobejde bez podpory a přízně našich vlastníků. Cena a mé poděkování tak patří všem jmenovaným,“ vzkázal ředitel nemocnice MUDr. Karel Lukeš.

Odborné konference s důvtipným názvem RanDe 2013 (Rány a defekty 2013), na které předávání ceny proběhlo, se účastnilo víc než 300 odborníků, mj. z IKEM Praha, Popáleninového centra v Polsku či z Německa. Odborníci se zde navzájem podělili o zkušenosti s ošetřováním chronických a špatně se hojících ran.