Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

Kardioden přilákal do Třince stovky lékařů a sester

19. 12. 2012

Na 14. ročníku významné konference v programu nechyběly živé operace přímo z operačních sálů.

Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Petra Uvírová

Oblíbenou vzdělávací akci s názvem Kardioden uspořádala 14. listopadu v třineckém kulturním domě Trisia již počtrnácté Nemocnice Podlesí. Na konferenci, která je věnována problematice kardiovaskulárních onemocnění z pohledu lékařů a sester, dorazilo přes 700 účastníků z celé České republiky. Konference Kardioden se nesla v duchu tří hlavních témat, kterými byly revaskularizace myokardu, léčebné strategie v prevenci cévní mozkové příhody a katétrová léčba chlopenních vad. „Revaskularizace myokardu patří mezi nejčastěji prováděné výkony. Cílem operace je obnovit dostatečné zásobení postižené části srdečního svalu okysličenou krví a předejít tak vzniku infarktu myokardu nebo alespoň minimalizovat toto riziko. V rámci přednášek pozvaní specialisté informovali o svých zkušenostech a nových trendech spojených s tímto zákrokem,“ řekl vedoucí lékař Kardiocentra MUDr. Marian Branny.

Ani na 14. ročníku konference v programu nechyběly živé operace přímo z operačních sálů. Účastníci konference například mohli být svědky první implantace biodegradabilního stentu do věnčité tepny v České republice. „Třinecké Kardiocentrum bylo vybráno jako první k zavedení této léčby v České Republice,“ doplnil MUDr. Branny. Ve druhém přednáškovém bloku byly představeny nové léky a nové katetrizační metody v prevenci cévní mozkové příhody. V třetím bloku se pak lékaři a sestry věnovali možnostem šetrné, nechirurgické léčby chlopenních srdečních vad.

Kardioden je výjimečný svým zaměřením a spektrem účastníků. Jedná se o postgraduální vzdělávací akci, jejímž úkolem je seznamovat lékaře se správnými medicínskými postupy, představovat nové metody léčby srdečních onemocnění, posílit spolupráci mezi Kardiocentrem a odesílajícími lékaři. Lékařská sekce je určena kardiologům, internistům, praktickým lékařům a mladým lékařům v přípravě na specializační zkoušku z kardiologie a interny. V sekci středně zdravotnických pracovníků jsou sestry z kardiologických i kardiochirurgických oddělení, intenzivní péče nebo standardních interních oddělení. „Smyslem konference je, aby všichni účastníci tvořili jeden tým, který se společně stará o tytéž pacienty. Proto se snažíme dosáhnout obdobného náhledu na danou problematiku u všech odborníků účastnících se na léčbě těchto nemocných, tak, aby všichni měli jednotné znalosti, jednotné způsoby vyšetřování pacientů, jednotnou strategii léčby a stejný způsob následného sledování pacientů po provedené léčbě,“ dodal ředitel Nemocnice Podlesí MUDr. Karel Lukeš.