Nemocnice Nový Jičín

Rakovinu léčí v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Nový Jičín novou metodou

4. 10. 2019

Prioritou novojičínského centra je nabízet pacientům co nejkratší objednací termíny. V současné chvíli jsou pacienti objednáváni k první konzultaci zpravidla do jednoho týdne.

Text: Mgr. Radka Miloševská / Foto: archiv Nemocnice Nový Jičín

Pacienti s vybranými nádorovými onemocněními se mohou v Komplexním onkologickém centru Nemocnice Nový Jičín nově léčit metodou stereotaktické radioterapie a stereotaktické radiochirurgie. Technika zkracuje celkovou dobu léčby z původních až osmi týdnů na řád dní. Vzhledem k tomu, že u onkologických onemocnění zvyšuje šanci na vyléčení rovněž včasné nasazení léčby, nabízí novojičínské centrum velmi krátké objednací termíny a pacienti tak mohou léčbu zahájit zpravidla do jednoho týdne. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou techniky, které umožňují aplikovat během jedné, či jen několika málo návštěv pacienta, plnou dávku léčebné radioterapie do nádorového ložiska. „Zároveň je tato metoda ultra přesná a maximálně šetrná vůči okolním zdravým tkáním. 

Stereotaktická radioterapie má totiž tu výhodu, že má zanedbatelnou toxicitu,“ vysvětluje vedoucí novojičínského Komplexního onkologického centra doc. MUDr. David Vrána, Ph.D., s tím, že celkovou dobu léčby nová technika zkracuje z obvyklých šesti až osmi týdnů na jeden až pět dní, což výrazně zvyšuje komfort pacientů. „Současně s tím umožňuje zásadně navýšit vlastní dávku záření, která zvyšuje šanci na kompletní vyléčení pacientů s nádorovým onemocněním,“ doplňuje doc. MUDr. David Vrána, Ph.D. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie jsou nejčastěji využívány v léčbě plicních nádorů, včetně plicních metastáz, mozkových nádorů, lokálních recidiv nádorů v oblasti pánve, hlavy a krku nebo mezihrudí.

„Dále pak umožňuje opakované ozáření již dříve ozářených pacientů, což není běžnými technikami často možné. S ohledem na právě probíhající klinické studie je zřejmé, že počet indikací tohoto typu radioterapie u onkologických pacientů dále rychle poroste,“ uvádí vedoucí centra Vrána. Pro vlastní ozáření je v Novém Jičíně využíváno nejmodernější přístrojové vybavení. Prioritou novojičínského centra je nabízet pacientům co nejkratší objednací termíny. V současné chvíli jsou pacienti objednáváni k první konzultaci zpravidla do jednoho týdne. „V akutních případech jsme ale schopni pacienta převzít do druhého dne. Objednávku může pro svého pacienta zařídit buď ošetřující lékař, který nádorové onemocnění diagnostikoval, anebo nás mohou lidé kontaktovat přímo. K první konzultaci si pak s sebou musí přinést veškeré lékařské zprávy,“ vysvětlil doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.