NEMOCNICE LOUNY

Nové oxygenerátory nakoupila pro pacienty Nemocnice Louny

8. 4. 2019

Desítka přístrojů za 200 tisíc korun pomáhá pacientům s dýchacími obtížemi na lůžkách následné péče.

Text: Mgr. Karel Balcar / Foto: archiv Nemocnice Louny

Pacienti z Lounska a okolí s dýchacími problémy mají k dispozici deset nových oxygenerátorů, které pořídila Nemocnice Louny. Desítka přístrojů za 200 tisíc korun pomáhá pacientům s dýchacími obtížemi na lůžkách následné péče. Rovných 100 tisíc korun přispělo na nákup Město Louny. Oxygenerátory, tedy koncentrátory kyslíku, generují kyslík s čistotou 92 procent za použití okolního vzduchu, v němž se kyslík vyskytuje v obvyklém 21procentním poměru. „Díky novým přístrojům jsme mohli vyřadit starý rozvod kyslíku na oddělení, který byl již v havarijním stavu.

Nové přístroje nám přinášejí výrazné snížení nákladů a zároveň zvyšují komfort pacienta. Jsou mobilní, při jejich váze 14 kilogramů je můžeme přivést do jakéhokoliv pokoje, k jakémukoliv z 85 lůžek na oddělení,“ řekl Ing. Pavel Fojtík, MBA, předseda představenstva Nemocnice Louny. Polovinu částky na nákup přístrojů získala nemocnice z rozpočtu Města Louny. Zastupitelé rozhodli, že přispějí na nákup přístrojů částkou 100 tisíc korun. „Je to odrazem výborné spolupráce s Městem Louny a s její politickou reprezentací,“ ocenil příspěvek Pavel Fojtík. Podle starosty města Mgr. Pavla Jandy je zdravotnictví pro město jednou z klíčových oblastí.

„Město Louny dlouhodobě podporuje nemocnice ve svém okolí, včetně té naší, lounské. Jsme rádi, že stotisícový příspěvek byl využit na konkrétní technické vybavení, v tomto případě na nové oxygenerátory, které budou pomáhat lidem nejen z našeho města,“ řekl starosta města. Nemocnice Louny investovala v roce 2018 více než čtyři milióny korun do obnovy a nového vybavení. „Provedli jsme výměnu oken a povrchů na rehabilitaci a na radiodiagnostickém oddělení, zakoupili jsme terapeutický laser, nový vůz na svoz odpadu, automatický vyvíječ oxidu chloričitého, stoly na Vojtovu metodu a mnoho dalšího vybavení pro naše pacienty i zaměstnance. Jsme rádi, že se nám daří nemocnici postupně modernizovat a rozvíjet,“ doplnil Pavel Fojtík.