Nemocnice AGEL Český Těšín

Pacientům v Nemocnici Český Těšín se snaží pobyt zpříjemnit různými akcemi

27. 2. 2019

Psychická stránka hraje v léčbě u starších pacientů velkou roli – lépe pak snášejí pobyt v nemocnici.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv nemocnice

Ani mladý člověk – až na výjimky – nepobývá v nemocničním zařízení rád. Starší a nemocní pacienti svůj pobyt v nemocnici snášejí často velmi špatně. Přestože profesionální nemocniční personál věnuje hospitalizovaným pacientům co nejlepší péči, někteří z nich pobyt ve zdravotnickém zařízení nezvládají moc dobře. Psychická stránka přitom hraje v léčbě velkou roli, protože pacienti pak lépe snášejí pobyt v nemocnici. Zájem a péče ze strany rodiny a přátel jsou také velmi důležité. „Vynucená nečinnost v nemocnici se často negativně podepisuje na psychickém stavu starších pacientů. Pokud možno každodenní návštěvy udržují pacienta aktivního,“ říká předsedkyně představenstva českotěšínské nemocnice MUDr. Barbora Zbránková s tím, že psychická aktivita jde ruku v ruce s aktivitou fyzickou.

Čím více se pacient za svého pobytu v nemocnici pohybuje a vyvíjí další aktivity, tím snáze se po propuštění vrací do běžného života. „Pohyb pomáhá zabránit vzniku proleženin a svalové atrofii a také příznivě ovlivňuje psychický stav,“ doplnila. I proto se snaží zaměstnanci českotěšínské nemocnice svým pacientům zajistit nějaký program. Různé programy jsou pro nemocné jednoznačně vítaným zpestřením jejich všedních starostí a pobytu v nemocnici. „Během roku se jedná například o různá hudební vystoupení. Dále děláme programy k různým svátkům jako například Vánoce nebo návštěva Mikuláše,“ sdělila MUDr. Zbránková. V nemocnici se pacienti léčí hudbou, která má významný vliv nejen na naši náladu, ale také na zdravotní stav – a to zejména v případech, kdy jsou potíže psychického rázu.

Nemocnice již několik let zahrnuje do nabídky svých služeb muzikoterapii, ve které hraje hlavní úlohu živá exotická hudba. V rámci terapie se zájemci z řad pacientů dozvídají zajímavosti o netradičních hudebních nástrojích, ale sami také hrají například na šamanské bubínky, tibetské mísy, zvonečky a další netradiční nástroje. „Hudba skutečně u pacientů vyvolává pozitivní změny, a to nejen v oblasti tělesné, ale především duševní a emoční. Hudba je prostředkem relaxace i komunikace, pomáhá uvolnit se i začlenit do kolektivu, nabízí nové zážitky a vyvolává pozitivní pocity,“ uvedla zdravotně sociální pracovnice nemocnice Mgr. Eva Palianová s tím, že absolventi muzikoterapie jsou obvykle také otevřenější spolupráci s terapeuty, což dále zvyšuje jejich šance na uzdravení. 

U dlouhodobě hospitalizovaných pacientů patří k nejoblíbenějším akcím jarní hudební vystoupení karvinského pěveckého sboru Permoníček. Děti ve věku 1. stupně základní školy vždy nabídnou sérii sborových a lidových písní i sólová vystoupení s hudebními nástroji. Tradičně před koncem roku je pro pacienty připraveno veselé koledování žáků Základní umělecké školy Pavla Kalety v Českém Těšíně. V loňském roce pacienty nemocnice několikrát navštívili také studenti Střední zdravotnické školy AGEL a děti ze školky z Českého Těšína. Studenti zdravotní školy například připravili program ke Dni seniorů, kdy zazpívali písně a s pacienty procvičovali paměť pomocí kvízů. Počátkem prosince studenti překvapili pacienty v převlečení za Mikuláše, čerta a anděla, a za doprovodu balalajky obešli celou nemocnici a osobně navštívili každého pacienta. 

Zvláštní atmosféra zde panuje během různých svátků. Pokud je to možné, snaží se zdravotníci během svátků pacienty vždy pouštět domů. Někdy to ale nejde a musí svátky trávit v nemocnici. V tomto případě se snaží zdravotníci hospitalizovaným pacientům velikonoční či vánoční atmosféru nějak zpříjemnit, například tradičním malováním vajíček nebo výrobou velikonočních či vánočních dekorací. „Vždy nás nesmírně těší, když můžeme pro naše pacienty připravit nějaké překvapení a odvést jejich pozornost od onemocnění, které je trápí. Jejich úsměvy a zářící oči jsou tou největší odměnou,“ uzavírá MUDr. Zbránková.