Nemocnice Český Těšín

Nemocnice Český Těšín otevřela speciální chodník

10. 10. 2018

Nemocnice Český Těšín touto drobnou investicí reaguje na celosvětový trend v preventivní péči o nohy a zdraví celého pohybového aparátu.

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Pavlína Pnioková

Úplnou novinku do svého rehabilitačního programu zařadila Nemocnice Český Těšín. V historickém parku zdravotnického zařízení byl vybudován takzvaný stimulační či senzorický chodník, který je určen nejen pacientům rehabilitačního oddělení, ale i široké veřejnosti včetně dětí. Ti si zde mohou vyzkoušet chůzi po několika různých površích, jako je jemný písek, kamínky různých velikostí, šišky, nebo kůra. Investice do vybudování chodníku přišla kolem osmi tisíc korun, které investovala v rámci dobrovolnické činnosti společnost Hyundai. Dobrovolníci této společnosti se rovněž postarali o její realizaci. „Naše nohy dlouhodobě uvězněné v botách již ztratily důležitou schopnost, a to je vnímání povrchu, po kterém chodíme. Tato informace je přitom velmi důležitá pro náš mozek, který je tímto ochuzen o množství informací a vzruchů, jež by ho za jiných okolností stimulovaly a modulovaly tak náš pohyb. Proto jsme chtěli doplnit náš rehabilitační program o stimulaci plosek nohou na stimulačním chodníku,“ vysvětluje výstavbu chodníku předsedkyně představenstva a primářka rehabilitačního oddělení nemocnice MUDr. Barbora Zbránková. 

Chůze naboso je pro člověka naprosto přirozená. Bohužel většina z nás si ji v přírodním terénu dopřeje jen minimálně. To se může negativně projevit na stavu našich nohou, které jsou uzpůsobeny k tomu, aby při chůzi plnily funkci tlumiče nárazů, a aby tělo odpružily a usnadnily mu tak pohyb. „Chůze po takovém chodníku je sice na první pohled nepříjemná, ale vede k extrémní stimulaci množství receptorů, které máme na ploskách nohou. Odtud proudí informace do našeho mozku, kde dochází k posílení a někdy i obnově důležitých drah i spojů v centrálním nervovém systému, které jsou odpovědné za zpětnou vazbu při řízení pohybu,“ uvádí primářka rehabilitace. Od nohou prakticky celodenně uzavřených v botách nelze čekat, že budou svoji funkci plnit tak, jako nohy bosé, volné. „Snižuje se prokrvení a pružnost nohou a deformuje se jejich tvar. Toto může vést k poruchám funkce nohou, jako je vznik plochonoží, vbočeným palcům, k bolestem pohybového aparátu či zraněním, například distorzi kotníků.

Jako prevence těchto stavů a kompenzace chůze v botách či doplněk ucelené rehabilitace může posloužit právě pravidelná chůze po tomto senzorickém chodníku, v trávě nebo písku. Chůze se provádí naboso, ideálně v teplém počasí,“ vysvětluje MUDr. Zbránková s tím, že chodník v českotěšínské nemocnici je dlouhý 7 metrů a široký 70 centimetrů. Nemocnice Český Těšín touto drobnou investicí reaguje na celosvětový trend v preventivní péči o nohy a zdraví celého pohybového aparátu. V západní Evropě mají podobné stezky dlouholetou tradici, v České republice je možné je najít v lázních a rehabilitačních ústavech. Na různých místech v tuzemsku vznikla celá řada takzvaných bosých stezek v přírodním terénu, kde příjemnou procházkou můžete udělat něco pro svoje zdraví.