Nemocnice AGEL Český Těšín

Koupel pacientů českotěšínské nemocnice je nyní příjemnější

4. 6. 2018

Moderní sprchovací či koupací vana nejen velmi usnadňuje péči o nemocného, ale zároveň zvyšuje kvalitu poskytované péče a také komfort samotného pacienta.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Nemocnice Český Těšín se může pochlubit příjemnou novinkou, jež význačným způsobem vylepší komfort klientů při hygieně a usnadní práci zdravotnímu personálu. Pacienti Oddělení odborné ošetřovatelské péče, což jsou především těžce nemocní a imobilní pacienti, mohou nyní využít pohodlí a další přednosti nové moderní vany. „Pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb jsme pořídili koupací vanu, která je určena k osprchování či koupeli těžce nemocných a imobilních pacientů přímo na lůžku,“ říká staniční sestra Oddělení odborné ošetřovatelské péče Radana Carbolová s tím, že dosud měli již jednu obdobnou vanu, kterou si půjčovali z jiného oddělení, ale nově pořízená je modernější a mají ji vždy k dispozici.

„Tyto vany několikrát denně využíváme u našich zhruba 20 imobilních pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Jde především o pacienty vyššího věku po centrální mozkové příhodě, imobilní, s dekubity, pacienty s demencí a v terminálních stavech,“ doplnila staniční sestra. Mobilní koupací vana slouží pro provádění osobní hygieny imobilních pacientů na lůžku vleže. Vana je mechanická, sestra ji může nastavit do takové polohy, která bude pro personál vhodná pro koupání a přesun pacienta zpět na lůžko. „Uložení pacienta, příprava a samotná koupel je díky nové vaně velmi rychlá a také snadná a zvládne ji i jedna zdravotní sestra nebo ošetřovatelka. Moderní vana nám nejen velmi usnadňuje péči o nemocného, ale zároveň zvyšuje kvalitu poskytované péče a také komfort samotného pacienta,“ dodává Radana Carbolová.