Nemocnice AGEL Český Těšín

Speciální chodník pomůže pacientům po náhradě kloubů nebo po mrtvici

14. 2. 2018

Mechanický chodník v nemocnici Český Těšín je vhodný jak pro nácvik chůze, tak i pro nácvik rovnováhy.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Pacienti Nemocnice Český Těšín si nyní mohou zdokonalovat chůzi a rovnováhu za pomoci nového speciálního chodníku. Mechanický krokový trenažér Woodway pomůže při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin. Investice do nového přístroje přesáhla 200 tisíc korun. Chodník se používá u pacientů před i po náhradách kolenních a kyčelních kloubů, ke zlepšení stereotypu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě nebo u onemocnění páteře. „Také se dá využít u klientů po amputacích, při nácviku chůze a rovnováhy s protézami a v mnoha dalších případech, kde potřebujeme zlepšit lokomoci nebo rozsah pohybu dolních končetin v závislosti na správném postavení těla a rytmickém rozložení jeho hmotnosti na pravou a levou dolní končetinu při chůzi,“ říká předsedkyně představenstva a primářka rehabilitačního oddělení nemocnice MUDr. Barbora Zbránková. Mechanický chodník je vhodný jak pro nácvik chůze, tak i pro nácvik rovnováhy. V obou případech je bezpodmínečně nutná asistence fyzioterapeuta znalého problematiky nácviku krokové a balanční lokomoce, což je pohyb v prostoru z jednoho místa na jiné místo pomocí osobní svalové činnosti. 

„Správná kroková lokomoce nastává přenesením váhy těla pacienta, odtlačením se ze zadní, stojné nohy přes prsty vpřed, na kročnou nohu, přes patu na plosku chodidla, které došlapuje na šikminu pásu a přenáší na pás tíhu těla. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu plošiny pohybuje po ložiscích proti směru chůze, což způsobuje ztrátu rovnováhy. Aby pacient neupadl a udržel rovnováhu v přímém směru, musí provést další krok,“ vysvětluje princip přístroje primářka. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrovnáním postavení páteře do klidové polohy. Při zhoršené pohyblivosti se může pacient přidržovat nastavitelných madel, čímž umožňuje provádět léčebnou terapii pomocí pohybujícího se pásu s odlehčením hmotnosti těla. „Při dokonalém provedení cviku jde pacient souměrnými a rytmickými kroky vpřed, bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou. Výsledkem cvičení na přístroji je fyziologicky správná, vyvážená, rytmická a estetická chůze,“ uvádí MUDr. Zbránková s tím, že cvičení na chodníku by mělo trvat 5 až 20 minut. „Ideální je u pacientů opakovat cvičení 2 až 3krát týdně během rehabilitační péče,“ dodává primářka. Díky své jedinečnosti má krokový trenažér široké uplatnění, a to jak v rehabilitaci, tak ve sportovním odvětví. Zdatní jedinci a vrcholoví sportovci mohou po zvládnutí základních cviků trénovat dynamiku chůze a běhu i docílení rychlosti plného sprintu dosaženého jen pomocí několika prudkých kroků.