Nemocnice AGEL Český Těšín

Nemocnice Český Těšín oslavila 80 let od otevření

9. 8. 2017

Nemocnice při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den zdraví, výstavu a otevřela novou Kapli Ducha Svatého.

Text: Ing. Tomáš Želazko, Mgr. Radka Miloševská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Nemocnice Český Těšín si letos připomenula 80 let od svého otevření. Do první světové války nemocniční péči o obyvatelstvo Těšínska zabezpečovala nemocnice v Cieszynie (dnešní Polsko). Po rozdělení Těšínska v roce 1920 město Český Těšín a jeho okolí zůstalo bez nemocnice. Bylo zapotřebí vybudovat novou nemocnici, což se podařilo položením základního kamene v říjnu 1933 a dne 6. června 1937 byla nemocnice slavnostně otevřena. Celkový počet zaměstnanců činil 37 osob, přičemž ošetřovatelskou péči zde poskytovaly řádové sestry. Nemocnice měla celkem 73 lůžek. Českotěšínská nemocnice u příležitosti oslav výročí vzniku naplánovala pro letošní rok několik zábavných a osvětových akcí, které připomněly bohatou minulost zdravotnického zařízení – například výstavu, Den zdraví a prevence, a zejména otevření nové nemocniční Kaple Ducha Svatého. „Těmito akcemi jsme chtěli lidem, pacientům, obchodním partnerům i zaměstnancům připomenout významné jubileum naší nemocnice,“ řekla předsedkyně představenstva nemocnice MUDr. Barbora Zbránková. 

První akcí byla květnová výstava fotografií a artefaktů v galerii MOST, která byla zaměřená právě na uplynulých osm dekád a změny, které během nich Nemocnice Český Těšín zaznamenala. „Osmdesát let je dlouhá doba a ve zdravotnictví to platí skoro dvojnásob. Za osm desetiletí se zcela změnily diagnostické metody, možnosti léčby, postupy i vybavení. Prostřednictvím výstavy jsme si chtěli tento pokrok připomenout, ale také zavzpomínat či srovnat možnosti a kvalitu péče s tou, jakou máme dnes,“ uvedla MUDr. Barbora Zbránková. Koncem května pak mohli zájemci z řad široké veřejnosti přijít na Den zdraví a prevence, který proběhl v areálu nemocnice a zahrnoval například bezplatné měření krevního tlaku a EKG, rozbor krve, ultrazvukové vyšetření či analýzu chodidel. Zároveň byli na akci k dispozici oborníci pro účely konzultací, a to například diabetologických obtíží, správné výživy či srdečně-cévních obtíží. Děti i dospělí si navíc mohli vyzkoušet základy první pomoci či správnou hygienu rukou. Tříhodinové akce se zúčastnilo téměř 80 lidí, největší zájem byl o analýzu chodidel na podoskopu a biochemické rozbory krve,“ sdělila Mgr. Alice Ručková, členka představenstva Nemocnice Český Těšín.

V červnu si pak zástupci města Český Těšín, zástupci pojišťoven a spolupracujících zdravotnických zařízení, vedení společnosti AGEL a další vzácní hosté připomněli 80. výročí otevření na odpoledním setkání, které se uskutečnilo v parku nemocnice. Součástí akce bylo také taneční vystoupení souboru Slezánek, hudební vystoupení kapely Zbyňka Ternera a ukázka dobové lékařské ordinace z 30. let minulého století. V té nechyběli ani doktor se sestřičkou a originální zdravotnické nástroje.„Osmdesát let je velice krásná číslovka. Doufám, že nemocnice bude pokračovat v tom, co tady bylo nastoleno našimi předchůdci a v čem pokračuje současné vedení. Chtěl bych poděkovat současnému i minulému vedení, kam nemocnici dostali a že si našla místo na poli poskytovatelů zdravotnických služeb v Moravskoslezském kraji, i když v určitém období to byla práce nesnadná. Chtěl bych popřát pacientům, kteří tuto nemocnici navštěvují, aby je tu očekávalo příjemné prostředí a empatický personál. Personálu bych chtěl popřát, aby se mu zde dobře pracovalo a aby měli podmínky, jaké si zaslouží. A vám všem bych chtěl popřát, abychom se zde na stém výročí nemocnice svěží a zdraví opět setkali,“ řekl ve svém slavnostním projevu předseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Milan Leckéši s tím, že Nemocnice Český Těšín letos oslaví i 15 let trvání ve skupině AGEL. 

Poté starosta Českého Těšína Ing. Vít Slováček poukázal na to, že několikrát hrozilo, že nemocnice skončí – a to podle toho, kdo byl zodpovědný za zdravotnictví v České republice. „Jsem rád, že ve finále nemocnici převzala silná skupina AGEL a umožnila, že tyto objekty mají svou náplň. Před několika desítkami let do českotěšínské nemocnice nikdo nechtěl jít, protože to hrozilo nepříjemným koncem. A dnes se zde na lůžka čeká. Lidé jsou rádi, když po rychlých zákrocích zhoršení jejich zdravotního stavu mohou jít na lůžka v Českém Těšíně a mohou být v blízkosti svých příbuzných a svého domova. Chci poděkovat, že můžeme mít v Českém Těšíně zdravotnické zařízení, do kterého pacienti chtějí přicházet,“ sdělil starosta. Ve svém vystoupení předsedkyně představenstva Nemocnice Český Těšín Barbora Zbránková zavzpomínala na historické milníky zdravotnického zařízení. Uvedla například, že za německé okupace nemocnici museli opustit všichni čeští zaměstnanci a sloužila v omezeném režimu. Před osvobozením města nacisté nemocnici úplně vydrancovali a ta nebyla schopna provozu, a město tehdy muselo investovat obrovské finanční prostředky do obnovy.

V následujících letech nemocnice vzkvétala, v té době měla 264 lůžek, což je dvojnásobný počet, než je v současné době. Podle předsedkyně představenstva největší ranou pro nemocnici bylo, že se dostala pod Okresní ústav národního zdraví v Karviné a stala se „Okrajovou“ nemocnicí. Po roce 1989 se nemocnice dostala do obrovských finančních problémů. I proto se zastupitelé Města Český Těšín rozhodli na základě dlouhodobě klesajícího počtu léčených pacientů a s ohledem na nepříznivou ekonomickou situaci nemocnice pronajmout areál nemocnice od 1. 7. 2002 nově vytvořené společnosti Nemocnice Český Těšín, jejímž většinovým vlastníkem byla společnost Euromednet, nyní AGEL, takže nastaly velké změny. Po nástupu nového vedení nemocnice byl zpracován a realizován program restrukturalizace nemocnice, který si vytýčil cíl přizpůsobit spektrum poskytovaných služeb potřebám obyvatel Českého Těšína a spádového regionu. „Zrušena byla akutní péče.

Základními a nosnými odděleními bylo rehabilitační oddělení a oddělení následné péče. Následná péče a geriatrie byla dlouhou dobou popelkou v zdravotnických oborech, ale v poslední době se ukazuje její potřebnost, protože populace nám stárne a pacienti tyto služby potřebují. Nemůžeme konkurovat okolním nemocnicím v poskytování akutní péče, ale jsme respektovaným partnerem v poskytování péče následné a tudíž vyhledávaným partnerem, protože obory, jako je interna či chirurgie, by neměly své akutně odléčené pacienty kam předat,“ řekla Barbora Zbránková a dodala, že nemocnice se snaží zkvalitňovat péči modernizací zdravotnického zařízení a nově budovanými ambulancemi. 

Na slavnostním odpoledni nechyběl ani jednadevadesátiletý pamětník Karel Niemczyk, který zažil poklepání základního kamene i stavbu nemocnice a téměř tři desítky let v českotěšínském zdravotnickém zařízení pracoval jako údržbář. „Já sám jsem byl za celých 80 let pacientem jen jedenkrát, a to když mi operovali slepé střevo,“ vzpomínal pamětník. Po slavnostních projevech se návštěvníci akce mohli zúčastnit požehnání nové nemocniční Kaple Ducha Svatého, která vznikla v dosud méně využívaných prostorách v prvním patře budovy A v prostoru oddělení odborné ošetřovatelské péče nemocnice. K dispozici bude jak pacientům, tak jejich rodinným příslušníkům. Zájem o duchovní službu roste. V Nemocnici Český Těšín se stala již běžnou součástí týmu nemocniční kaplanka. Nyní mají lidé k dispozici také kapli. „V našem regionu je duchovní život daleko intenzivnější než v ostatních oblastech České republiky. V nemocnici působí kaplanka, za našimi pacienty dochází duchovní z místní římskokatolické farnosti i kazatelé evangelikánských církví. Ale chybělo nám důstojné místo, kde by se mohly konat bohoslužby. Naši pacienti jsou hospitalizováni obvykle několik týdnů i měsíců a účast na bohoslužbě bude pro ně jistě velkým zážitkem. Nová kaple jim tedy přinese i léčbu duchovní,“ uvádí předsedkyně představenstva Nemocnice Český Těšín MUDr. Barbora Zbránková s tím, že kaple je pacientům volně přístupná. 

Nová kaple bude sloužit jak katolíkům, tak evangelíkům. Vznikla ve spolupráci s Římskokatolickou farností Český Těšín, jejíž zástupci zde budou pravidelně docházet pořádat bohoslužby. Kapli dali požehnání kněz českotěšínské farnosti Jan Svoboda a otec biskup Václav Tomiczek. „Chtěli jsme, aby kaple sloužila jak katolíkům, tak evangelíkům, proto jsme se rozhodli pro pojmenování po Duchu Svatém, který všechny věřící sjednocuje. Jedna z našich farnic namalovala obraz Ducha Svatého, který zachycuje část Těšína českého a část polského, Piastovskou věž a také symbolický vstup do českotěšínské nemocnice – nad tím vším vévodí Duch Svatý. Tento obraz nyní nemocniční kapli zdobí,“ uvedl farář Jan Svoboda.