Nemocnice AGEL Český Těšín

Zájem o duchovní služby v Nemocnici Český Těšín stále roste

15. 10. 2015

Významnou roli může v otázkách zdraví hrát psychika. Psychiku přitom do značné míry ovlivňuje i rodina a rodinné vztahy.

Text: Bc. Lucie Drahošová / Foto: PaedDr. Ivana Novosadová

Nemocnice Český Těšín již devátým rokem nabízí bezplatné duchovní služby pro pacienty i jejich blízké. Zájem ze strany pacientů a jejich rodin za tuto dobu postupně roste a v současnosti se navíc o duchovní služby v nemocnici zajímají stále častěji i lidé nevěřící. Začátky této praxe ale pro nemocniční kaplanku nebyly jednoduché. „V počátcích mého působení v nemocnici často panoval strach a nedůvěra v to, co vlastně budu dělat. Lidé se například báli, že budu vnucovat víru, nebo se naopak styděli přijít jako nevěřící. Dnes jsou mé služby již zavedené, zná mě personál i množství pacientů, díky čemuž je komunikace pro všechny snazší,“ vysvětluje kaplanka Nemocnice Český Těšín Yvona Guznarová a dodává, že hlavní náplní práce nemocniční kaplanky je obyčejné naslouchání lidem bez ohledu na víru, zdravotní stav nebo jiné okolnosti.

„Přicházím ke všem pacientům, jsem zde pro všechny. Každý člověk v nemoci je zranitelný a potřebuje vlídné slovo. Mnohokrát jsou lidé emočně vyprahlí, mají otázky, trápí je minulost, potřebují odpustit – často sami sobě. Starší lidé si pak navíc nesou zátěž v tom smyslu, že si připadají zbyteční nebo dokonce na obtíž. Já jim naslouchám a snažím se alespoň trochu odlehčit. V těchto věcech není rozdíl mezi věřícím a nevěřícím, a naštěstí pacienti již vědí, že se na mě mohou obracet bez ohledu na víru,“ doplňuje Yvona Guznarová s tím, že ze své praxe má ověřeno, jak významnou roli může v otázkách zdraví hrát psychika. Psychiku přitom do značné míry ovlivňuje i rodina a rodinné vztahy, na kterých kaplanka rovněž mnohdy pracuje. 

„Často se na mě obrací nejen nemocní, ale právě rodina, aby se vypovídala ze svých problémů, z toho, co ji tíží a zaměstnává. Zároveň také právě rodinní příslušníci mají v nemocnici již při příjmu možnost požádat o duchovní službu pro svého blízkého, což je například pokrok oproti minulosti,“ vysvětluje kaplanka. Kaplanka Yvona Guznarová nabízí zájemcům možnost rozhovoru, aktivního naslouchání nebo jen tiché přítomnosti – podle individuálního přání každého zájemce. Pro věřící je zde pak také možnost čtení z Bible, modlitby nebo zprostředkování vysloužení Večeře Páně duchovním. Mimo to nemocnice nabízí i bohoslužby, které se konají každé úterý ve stacionáři. Veškeré duchovní služby jsou přitom bezplatné pro pacienty i jejich blízké, ale například také pro zaměstnance nemocnice. Kaplanka je v nemocnici k dispozici vždy v pondělí odpoledne, v úterý dopoledne a ve středu a čtvrtek během celého dne. O víkendech pak přichází dle individuální domluvy.

Svou službu vždy začíná návštěvami jednotlivých oddělení, zejména oddělení odborné ošetřovatelské péče, oddělení následné péče nebo rehabilitačního oddělení. „Konkrétně přijdu na pokoj, představím se, a obvykle záhy vidím, že jsou pacienti vděční, že je tu někdo, kdo na ně má čas. S některými pacienty se jen pozdravíme a vyměníme pár vět, s jinými v dlouhých rozhovorech vzpomínáme, naslouchám jejich starostem, prohlížíme fotografie. Potěšení je samozřejmě oboustranné. V této službě jsem potkala spoustu báječných lidí a zažila krásné rozhovory, které mnohdy přinesly nemocnému úlevu, naději i smíření. Řada lidí má zájem návštěvy opakovat a těší se na ně. Některé pacienty ale třeba jen držím za ruku ve chvíli, kdy opouštějí tento svět, což je velkým darem v duchovní službě,“ říká kaplanka Guznarová s tím, že pacienti a příbuzní nemusejí jen čekat na její návštěvu, ale mohou ji i aktivně vyhledat buď telefonicky na čísle 732 406 456, nebo e-mailem na adrese yvonag@seznam. cz. Kontakty na kaplanku jsou zájemcům také volně k dispozici na nemocniční nástěnce a v případě potřeby mohou nemocní či příbuzní o služby kaplanky požádat i zdravotnický personál, který setkání zprostředkuje.