Nemocnice AGEL Český Těšín

Nemocnice Český Těšín díky evropskému projektu proškolila 120 zaměstnanců

8. 9. 2015

Během projektu se uskutečnilo celkem 17 vzdělávacích kurzů.

Text: Ing. Tomáš Želazko

Celkem 120 zaměstnanců Nemocnice Český Těšín prošlo díky projektu financovanému z Evropských sociálních fondů s názvem „Vzdělávání ke zvyšování kvalifikace pracovníků Nemocnice Český Těšín“ odbornými vzdělávacími kurzy. Projekt trval dva roky a během něj se uskutečnilo 8 kurzů pro fyzioterapeuty/ergoterapeuty a 9 kurzů pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky. „Cílem vzdělávání zaměstnanců bylo přispět ke zvyšování jejich adaptability a konkurenceschopnosti a zvýšit jejich odborné vědomosti a dovednosti,“ říká členka představenstva nemocnice Mgr. Alice Ručková s tím, že projekt zahrnoval vzdělávací aktivity zaměřené na odborné vzdělávání zdravotníků a fyzioterapeutů, ale i mezioborovou spolupráci a posilování pracovních a týmových rolí. „Snahou bylo prohloubit a upevnit stávající úroveň vědomostí a dovedností zaměstnanců a systematicky je doplnit, zároveň však také zvýšit konkurenceschopnost zaměstnanců starších 50 let, kterých byla zhruba polovina,“ doplnila. Výstupem projektu, jehož náklady dosáhly 1,8 miliónu korun, jsou odborně erudovaní zaměstnanci Nemocnice Český Těšín, což by měli ocenit především pacienti.