Nemocnice AGEL Český Těšín

Skoliózu lze ovlivnit cvičením

20. 3. 2015

Skolióza je stranové zakřivení páteře, obratle jsou při ní rotovány a deformovány.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Třináctiletá dívka z Těšínska se od dětských let aktivně pohybovala. Žádné jednostranné zatěžování, když se věnovala více sportovním odvětvím. Během posledních dvou let ovšem vyrostla asi o 15 centimetrů a páteř tempo růstu zřejmě nevydržela. Ortoped slečně diagnostikoval skoliózu a doporučil jí pravidelné cvičení partií zádového svalstva, protože bez cíleného pohybu by se stav mohl ještě zhoršit. Pokud by se stav nezlepšoval, hrozilo by dívce ne zrovna příjemné nošení korzetu. Skolióza je jednou z deformací páteře a obvykle vzniká v dětském věku. „Skolióza je stranové zakřivení páteře, obratle jsou při ní rotovány a deformovány. Nese s sebou i změny na žebrech, protože žebra se upínají do míst obratlů, a také změny v postavení lopatky, která na straně vyklenutí páteře stojí výše než druhá lopatka. K tomu všemu přidejme i změny na pánvi,“ říká vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Český Těšín Mgr. Libuše Střížová s tím, že skolióza se prokazuje rentgenovým vyšetřením, ale většinou je viditelná i na pohled. „Pokud se skolióza přehlédne nebo podcení, jde o potenciálně závažné onemocnění, které může v pozdějším věku vést k útlaku orgánů hrudního koše,“ doplnila.

Přesná příčina skoliózy se nedá zjistit. Podle odhadů se vyskytuje až u dvou procent obyvatelstva – o něco častěji u dívek a žen a odhalí se nejčastěji kolem deseti let. Zvýšená pozornost by se zádům dítěte měla věnovat vždy v období rychlého růstu. Rozlišují se tři základní typy skoliózy podle věku – do 3. roku věku, mezi 3. až 10. rokem věku dítěte a po 10. roce. V současné době neexistuje žádná účinná prevence nebo významné rizikové faktory pro vznik tohoto onemocnění. „Určitou roli může hrát genetika. Také se předpokládá, že na vznik skoliózy může mít vliv poloha plodu v těle matky nebo porucha motorického vývoje během prvního roku života,“ vysvětluje fyzioterapeutka. Jako další příčiny, které mohou vést ke vzniku skoliózy, uvádí například úraz páteře nebo zánět.

LÉČBA
Pokud má dítě či dospělý skoliózu, měl by absolvovat lékařské vyšetření u ortopedického nebo rehabilitačního lékaře. Základem pro další postup je totiž rentgenový snímek, z něhož vzejde následná terapie. Zakřivení páteře se určuje ve stupních. Do 11 stupňů se vše bere jako norma, když je křivka větší, liší se i následný postup. Prvním možným přístupem k problému je konzervativní léčba, což je obvykle řada různých cvičení. Při zakřivení nad dvacet stupňů přichází ke slovu obávané nošení korzetu. V krajním případě se přistupuje k operaci. Ta se ale týká mizivého procenta pacientů, kteří nereagují na jinou léčbu, či se jejich stav výrazně zhoršuje v období několika málo měsíců. „Skolióza je zrádná v tom, že ze začátku nijak významně nebo vůbec nebolí. Při zanedbání ale mohou nastat problémy. Páteř se zablokuje nebo tah svalů způsobuje přetížení a další bolesti. Když se s léčbou nezačne včas, může se během několika měsíců, v extrémním případě, křivka páteře vychýlit z 20 třeba až na 40 stupňů,“ varuje Mgr. Libuše Střížová. 

Velmi důležité je navodit spolupráci mezi dítětem, terapeutem a rodinou. Je potřeba si uvědomit, že na péči o dítě se skoliózou se podílí ortoped, rehabilitační lékař i protetik, který zhotovuje a upravuje ortézu. Všichni ale mají společný cíl, a to zastavit progresi křivky páteře a odvrátit tak další špatný vývoj a vše, co s ním souvisí. Péče o dítě bývá většinou ambulantní, ale velká práce čeká rodiče doma, kdy musí přesvědčit dítě o nutnosti cvičení, které musí být pravidelné. Právě odborný specialista – fyzioterapeut – nejlépe poradí, jak efektivně zlepšit držení těla při skolióze. Velmi důležité je rovnoměrně posilovat svaly. „Měli bychom cvičit především hluboký stabilizační systém, svaly břišní, hýžďové a mezilopatkové. Toto cvičení doplnit o důsledné protahování zkrácených svalů. Odborník na pohybový aparát tento obecný návod doplní o další cviky, určené speciálně k ovlivnění skoliózy,“ říká fyzioterapeutka. Právě cvičení by ale mělo být dlouhodobé, nebo dokonce celoživotní. Jedině tak člověk se skoliózou předejde komplikacím. Křivka páteře se totiž může kdykoli znovu vychýlit. „Důležité je naučit se správně sedět, pracovat s počítačem a samozřejmě stále cvičit. Jedině tak se dá předejít komplikacím a bolestem páteře, které přicházejí ve vyšším věku,“ upozorňuje Mgr. Libuše Střížová.

ZKUŠENOSTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Na rehabilitačním oddělení Nemocnice Český Těšín mají se skoliózou velké zkušenosti. Každý týden navštěvuje rehabilitaci několik pacientů s tímto problémem. „S pacienty se skoliózou využíváme metody jako aktivace břišní hydrauliky podle Švejcara, reflexní lokomoce podle Vojty, cvičení na míči a nestabilních plochách, prvky Klappova lezení, prvky metody Brunkow, nácvik bráničního dýchání, protahovací, uvolňovací a posilovací cviky, či cvičení podle Smíška,“ vyjmenovává metody Mgr. Libuše Střížová. Před časem přišla do českotěšínské nemocnice 15letá dívka studující konzervatoř, která čtyři hodiny denně hrála na housle a kytaru. U této dívenky byla skolióza tak výrazná, že musela být na noc v korzetu. Fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení s dívkou prováděli dechová cvičení, uvolňovací protahovací cviky, cvičení v poloze na čtyřech (prvky Klappova lezení), či cvičení na míči. „Terapie byla doplněna tejpováním, přičemž jeho pozitivní účinek vnímala pacientka u dlouhodobějšího sezení ve škole. Dále jsme se zaměřili na správný stoj a sed, aby se hrou na housle a kytaru skolióza ještě nezhoršovala,“ uzavřela fyzioterapeutka s tím, že po půl roce aktivního cvičení se stav dívky výrazně zlepšil.