Nemocnice Český Těšín

Oddělení následné péče a rehabilitace má nová moderní lůžka

15. 12. 2014

Pacienti si nyní sami budou moci ovládat své lůžko, nastavit jeho výšku. Tím mohou předejít možnému pádu.

Text: Jana Želazková / Foto: Ing. Tomáš Želazko

Nemocnice Český Těšín nyní nabízí svým pacientům oddělení následné péče a rehabilitace větší komfort v podobě nově zakoupených lůžek. Celkem třicet elektricky ovladatelných polohovaných lůžek společně s novými matracemi zajišťuje větší pohodlí a snadnou manipulaci jak pro pacienta, tak i pro obsluhující personál. Současně s lůžky a matracemi byly také pořízeny noční stolky s jídelní deskou. Celková investice přesáhla jeden milión korun. Nákupem lůžek se výrazně zlepšil komfort pacientů. „Sami si budou moci ovládat své lůžko, nastavit jeho výšku. Tím mohou předejít možnému pádu, jako tomu bylo v některých případech u starších typů lůžek, kdy vzhledem k stálé výšce musely být použity i pomocné schůdky, aby se nemocní pacienti například po úrazech či operacích pohodlně dostali do své postele,“ uvádí náměstkyně pro ošetřovatelskou péči českotěšínské nemocnice Mgr. Alice Ručková. Nové postele nabízí různé polohování ať už výškové, pro snadnější pohyb z lůžka na lůžko či pojízdný vozík, tak i polohování ložné plochy. „Při polohování si mohou zdravotníci lůžko s pacientem výhodně nastavit tak, aby si nepřetěžovali svá záda,“ doplnila Mgr. Ručková. Novými matracemi se nejen zpříjemní pobyt pacientům na lůžku. Díky speciálním zdravotním matracím s antidekubitním jádrem se sníží riziko vzniku dekubitu (proleženin), což jsou různě rozsáhlé rány vznikající především u dlouhodobě ležících pacientů. Zdravotnický personál může bojovat proti dekubitům pravidelným polohováním pacientů, co nejlepší hygienou, výměnou lůžkovin a právě již zmiňovaným použitím antidekubitálních lůžek.