Nemocnice Český Těšín

Dobrovolníkem se můžete stát v každém věku

27. 10. 2014

Náplň času, který dobrovolník s pacientem tráví, je různorodá. Vždy záleží na zdravotním stavu a duševním rozpoložení nemocného.

Text a foto: Mgr. Radka Miloševská

Jednašedesátiletá paní Emilie Ciencialová z Českého Těšína měla vždy ke zdravotnictví blízko. Už jako malé děvče toužila stát se zdravotní sestrou, osud ji však zavál jinam a stala se prodavačkou. Po letech si mohla tajné přání splnit a stala se ošetřovatelkou a i nyní na penzi paní Emilie tráví část volného času v českotěšínské nemocnici. Stala se totiž dobrovolnicí sdružení ADRA. „Když jsem odešla do důchodu, zvažovala jsem, jak naložit s volným časem. Jako dobrovolník mohu posloužit lidem, a proto jsem se zhruba před dvěma lety rozhodla vstoupit do sdružení ADRA,“ prozradila paní Emilie Ciencialová s tím, že nejvíce ji na dobrovolnictví dělá radost to, že jí pacienti přijímají a může se s nimi navzájem obohatit. Každý dobrovolník si po domluvě se zdravotnickým personálem vybere oddělení, kam následně dochází. Emilie Ciencialová každý týden navštěvuje v Nemocnici Český Těšín oddělení následné péče. „Vždy docházím za jedním pacientem, a to dokud jej nepřemístí do jiného zařízení nebo nepropustí do domácí péče. Těšín není velké město, a tak když vidím známou tvář, tak si zajdu popovídat i s dalšími lidmi,“ doplňuje dobrovolnice a jedním dechem dodává, že po jejich propuštění se s pacienty už většinou nevídá. V nemocnici jsou hospitalizováni totiž lidé nejen z města, ale i ze vzdálenějších regionů. Náplň času, který dobrovolník s pacientem tráví, je různorodá. Vždy záleží na zdravotním stavu a duševním rozpoložení nemocného. „Podle situace někdy více vyprávím já, častěji však mluví o svém životě a o své rodině více pacient a já se doptávám a naslouchám. Když narazím na nějaký zajímavý článek nebo příběh v novinách či v časopisu, tak ho přinesu a nemocnému přečtu,“ uvádí paní Emilie Ciencialová, jak probíhají jednotlivá setkání, která nemají daný časový rozvrh. Není stanoveno, že dobrovolník musí pravidelně na oddělení docházet stanovený den a čas, nýbrž si sám každý týden zvolí, kdy má dostatek prostoru se do nemocnice dostavit.

CHTĚLI BYSTE SE TAKÉ STÁT DOBROVOLNÍKY? 

Podmínkou je plnoletost, tedy alespoň 18 let, a chuť pomáhat druhým. Nezáleží na znalostech nebo speciálních schopnostech. Jediné co je potřeba, je čas, který může člověk nemocným věnovat, a to třeba jen jednu nebo dvě hodiny týdně. Sdružení ADRA nabízí dobrovolníkům proškolení, odbornou podporu, pojištění a proplacení cestovních nákladů. V případě zájmu kontaktujte Dobrovolnické centrum ADRA na tel. čísle 732 509 400, případně pište na adresu hana.cadova@adra.cz.