Nemocnice Český Těšín

Oddělení následné péče se rozšířilo kvůli komfortu pro pacienty i personál

17. 7. 2014

Investice do přestavby a pořízení vybavení cvičebny přišlo na 250 tisíc korun.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Pacientům i pracovníkům oddělení následné péče Nemocnice Český Těšín se zvýšil komfort. Oddělení se totiž rozšířilo o rehabilitační cvičebnu, která vznikla přestavbou z dosud téměř nevyužitých prostor. Také se zde přestavělo sociální zařízení, které více vyhovuje špatně mobilním klientům a je na vyšší estetické úrovni. Investice do přestavby a pořízení vybavení cvičebny přišlo na 250 000 korun.

„V tělocvičně, kterou jsme měli doposud, jsme museli zvládat všechny techniky dohromady a kapacitně to bylo již na nevyhovující úrovni,“ uvádí ředitelka nemocnice MUDr. Barbora Zbránková. Nyní se současnými dvěma cvičebnami jsou schopni cvičení více rozvrhnout tak, aby bylo cvičení v jedné tělocvičně zaměřeno na ergoterapii a terapii skupinovou a v druhé se mohli věnovat individuálnímu cvičení.

Rozšíření prostoru o jednu rehabilitační cvičebnu bylo tudíž nezbytné. „Používáme metodu léčebné tělesné výchovy, měkkých a mobilizačních technik, cvičení s therabandy, na balonech,“ sdělila ředitelka Zbránková s tím, že ve cvičebnách mají pacienti k dispozici různé cvičební pomůcky, které cvičení zpestří. „Pacienti se lépe aktivizují a tím pádem je rehabilitace i efektivnější, což umožňuje pacientovi především brzký návrat do domácího prostředí,“ doplnila.

Nemocnice Český Těšín v posledních letech trvale investuje. Největší investiční akcí v posledních letech bylo loňské otevření moderního dvoupodlažního pavilonu, jehož součástí je dialyzační středisko provozované společností B. Braun Avitum a několik ambulancí. Stavba nového pavilonu si vyžádala investici ve výši 50 miliónů korun.