Nemocnice Český Těšín

Pacientům v nemocnici zpestřují pobyt exotické nástroje a psí terapeut Berry

26. 3. 2014

Pacienti Nemocnice Český Těšín mohou díky příspěvku NADACE AGEL využívat muzikoterapii a canisterapii.

Text a foto: Mgr. Radka Baková

Šamanské bubínky, tibetské mísy, zvonečky a další exotické nástroje pravidelně každý měsíc rozeznívají chodby Nemocnice Český Těšín. Nemocnice pro hospitalizované pacienty připravila projekt muzikoterapie, v rámci které se klienti s nástroji nejen seznámí, ale také si na ně zkusí zahrát. Muzikoterapeutka bude do nemocnice docházet pravidelně až do konce letošního roku, a to díky finančnímu přispění NADACE AGEL, která kromě muzikoterapie financuje v nemocnici také canisterapii.

HUDBA JAKO LÉK

Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek. „Pomocí hudby lze u pacientů docílit pozitivních změn nejen v oblasti tělesné, ale především duševní a emoční. Pacienti mohou prostřednictvím této aktivity relaxovat, hrát na nevšední hudební nástroje, zpívat, komunikovat s terapeutem a zlepšit tak svůj duševní stav, který je předpokladem pro úspěšnou léčbu,“ uvedla sociální sestra Nemocnice Český Těšín Mgr. Eva Palianová. Při terapii se používá nejen zpěv, ale také nejrůznější improvizační techniky a cvičení a využívají se především nástroje z přírodních materiálů. Na muzikoterapii docházejí klienti z oddělení sociálních lůžek, pacienti následné péče a z oddělení odborné ošetřovatelské péče. Jedná se především o seniory, kteří tráví v nemocnici dlouhé týdny. „Mnoho z těchto osob se nachází v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti po propuštění často vyžadují celodenní péči. Věřím, že muzikoterapie pacientům pobyt v nemocnici zpříjemní,“ doplnila sociální sestra. Muzikoterapeutka Vladimíra Gavlasová dochází do nemocnice pravidelně každý měsíc na dvě hodiny. První setkání proběhlo v prosinci, kdy se pacienti seznámili s exotickými nástroji – šamanským bubínkem, tibetskými mísami či zvonky. V rámci terapie si společně zahráli i zazpívali a ze sezení odcházeli nadšení. „Ačkoliv se bude složení pacientů pokaždé střídat, každou lekci hodlám koncipovat odlišně, aby se ti klienti, kteří by absolvovali terapii vícekrát, nenudili,“ prozradila muzikoterapeutka Vladimíra Gavlasová, která sezení rozděluje na dvě části. První hodina je koncipována jako společná terapie, ve druhé části pak terapeutka individuálně dle zájmu navštěvuje pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko a společného sezení by se tak nemohli zúčastnit. Muzikoterapeutka s sebou vždy na každou terapii nosí velké množství nástrojů tak, aby si každý z pacientů mohl vybrat takový, který mu nejvíce vyhovuje.

Šamanské bubínky, tibetské mísy, zvonečky a další exotické nástroje pravidelně každý měsíc rozeznívají chodby Nemocnice Český Těšín. Nemocnice pro hospitalizované pacienty připravila projekt muzikoterapie, v rámci které se klienti s nástroji nejen seznámí, ale také si na ně zkusí zahrát. Muzikoterapeutka bude do nemocnice docházet pravidelně až do konce letošního roku, a to díky finančnímu přispění NADACE AGEL, která kromě muzikoterapie financuje v nemocnici také canisterapii.

HUDBA JAKO LÉK

Muzikoterapie je léčebná metoda, která používá hudbu jako terapeutický prostředek. „Pomocí hudby lze u pacientů docílit pozitivních změn nejen v oblasti tělesné, ale především duševní a emoční. Pacienti mohou prostřednictvím této aktivity relaxovat, hrát na nevšední hudební nástroje, zpívat, komunikovat s terapeutem a zlepšit tak svůj duševní stav, který je předpokladem pro úspěšnou léčbu,“ uvedla sociální sestra Nemocnice Český Těšín Mgr. Eva Palianová. Při terapii se používá nejen zpěv, ale také nejrůznější improvizační techniky a cvičení a využívají se především nástroje z přírodních materiálů. Na muzikoterapii docházejí klienti z oddělení sociálních lůžek, pacienti následné péče a z oddělení odborné ošetřovatelské péče. Jedná se především o seniory, kteří tráví v nemocnici dlouhé týdny. „Mnoho z těchto osob se nachází v nepříznivé sociální situaci. Tito pacienti po propuštění často vyžadují celodenní péči. Věřím, že muzikoterapie pacientům pobyt v nemocnici zpříjemní,“ doplnila sociální sestra. Muzikoterapeutka Vladimíra Gavlasová dochází do nemocnice pravidelně každý měsíc na dvě hodiny. První setkání proběhlo v prosinci, kdy se pacienti seznámili s exotickými nástroji – šamanským bubínkem, tibetskými mísami či zvonky. V rámci terapie si společně zahráli i zazpívali a ze sezení odcházeli nadšení. „Ačkoliv se bude složení pacientů pokaždé střídat, každou lekci hodlám koncipovat odlišně, aby se ti klienti, kteří by absolvovali terapii vícekrát, nenudili,“ prozradila muzikoterapeutka Vladimíra Gavlasová, která sezení rozděluje na dvě části. První hodina je koncipována jako společná terapie, ve druhé části pak terapeutka individuálně dle zájmu navštěvuje pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko a společného sezení by se tak nemohli zúčastnit. Muzikoterapeutka s sebou vždy na každou terapii nosí velké množství nástrojů tak, aby si každý z pacientů mohl vybrat takový, který mu nejvíce vyhovuje.

PSÍ TERAPEUT BERRY

Díky příspěvku nadace začal na sklonku loňského roku do nemocnice docházet také psí terapeut Berry na hodiny tzv. canisterapie. Canisterapie je léčebná metoda, při níž se využívá pozitivního působení čtyřnohých zvířat na zdraví člověka. Hlavním cílem návštěvy psího terapeuta je aktivizace klientů – rozvoj motoriky, komunikace, myšlení apod. Návštěva má mimo jiné za úkol vytrhnout člověka ze všedního dne a dát mu zapomenout na každodenní obtíže a starosti.

Díky příspěvku nadace začal na sklonku loňského roku do nemocnice docházet také psí terapeut Berry na hodiny tzv. canisterapie. Canisterapie je léčebná metoda, při níž se využívá pozitivního působení čtyřnohých zvířat na zdraví člověka. Hlavním cílem návštěvy psího terapeuta je aktivizace klientů – rozvoj motoriky, komunikace, myšlení apod. Návštěva má mimo jiné za úkol vytrhnout člověka ze všedního dne a dát mu zapomenout na každodenní obtíže a starosti.

Čínský chocholatý pes Berry je nesmírně citlivý a láskyplný. Velmi rád se chová a mazlí a na druhou stranu je také sportovně založený, houževnatý a velmi rychle reaguje na jakékoliv podněty. „Berry je nesmírně šikovný, účastní se nejrůznějších výstav a psích soutěží, proto vždy společně s paní canisterapeutkou předvede pacientům nejrůznější psí kusy. Berry je dokonce tak obratný, že dokáže přinést i tenké předměty jako například lžičku, což dokáže málokterý pejsek,“ popsala Mgr. Eva Palianová s tím, že psí návštěva působí na klienty z oddělení sociálních lůžek, pacienty následné péče a odborných ošetřovatelských oddělení především jako zpestření stereotypního dne. Senioři vzpomínají na své psy a i ti, kteří nechtějí obyčejně komunikovat, vyprávějí příběhy ze svého života, když ještě měli svého čtyřnohého přítele. „Tito pacienti se potřebují na něco těšit a návštěvy psů jsou pro ně příjemným rozptýlením. Někdy se setkáváme s tím, že velmi nemocní pacienti ztratí smysl života a pouze čekají na smrt. Především u těchto osob má canisterapie největší význam,“ dodala Eva Palianová s tím, že ačkoliv to tak na první pohled nevypadá, má přítomnost psa pozitivní vliv také na motoriku klientů. I obyčejná hra s míčkem, kterou zvládnou i pacienti upoutaní na lůžko, pomáhá procvičit koordinaci pohybů a česání pak jemnou motoriku. Když si klienti s Berrym procvičují povely, dochází tak nenásilnou formou k trénování paměti.

NÁROČNÉ ZKOUŠKY

Psi vycvičeni pro canisterapii musí projít náročnou zkouškou povahových testů. Jejich předností musí být trpělivost, poslušnost a přítulnost, za žádných okolností by se u nich neměl objevit náznak agrese, bojácnosti či lekavosti. Psi musejí zvládnout různé věci, mezi které patří např. základní poslušnost, reakce na jiná zvířata, práce s klienty na invalidním vozíku či s berlemi. Ve světě se canisterapie rozvinula už v 50. letech minulého století, v České republice až po roce 1990. Používá se především k řešení problémů psychologických, citových nebo sociálně integračních. Projekt by se nemohl uskutečnit bez příspěvku NADACE AGEL, která na muzikoterapii a canisterapii v Nemocnici Český Těšín přispěla částkou ve výši 20 tisíc korun. „Když vidím úsměvy, které muzikoterapie a přítomnost psa Berryho na tvářích dlouhodobě hospitalizovaných pacientů vyčarovala, je mi jasné, že tyto prostředky byly dobře vynaložené,“ sdělila výkonná ředitelka NADACE AGEL Mgr. Denisa Rísová.