Nemocnice Český Těšín

Nemocnice otevřela nový moderní pavilon s dialýzou i ambulancemi

13. 1. 2014

Osmiměsíční výstavba dvoupodlažního pavilonu si vyžádala investici ve výši téměř 50 miliónů korun.

Text: Ing. Hana Szotkowská, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radka Baková

Moderní dvoupodlažní pavilon loni v listopadu slavnostně otevřela Nemocnice Český Těšín. V komplexu se nachází nové dialyzační středisko provozované společností B. Braun Avitum, sedm ambulancí a nová lékárna AGEL. Osmiměsíční výstavba dvoupodlažního pavilonu si vyžádala investici ve výši téměř 50 miliónů korun. Celkem 39 miliónů korun investovala českotěšínská nemocnice do stavebních prací a 10 miliónů korun připadlo na technologie a interiérové vybavení.

„Otevření nového pavilonu navazuje na dlouhodobý cíl nemocnice a vedení skupiny AGEL výrazně rozšířit spektrum poskytované ambulantní péče v areálu nemocnice. Věřím, že dialyzační středisko, nové ambulance i lékárna budou nejen pro pacienty, ale také pro lékaře velkým přínosem a poskytnou jim vyšší komfort,“ řekl ve svém proslovu generální ředitel společnosti AGEL MUDr. Filip Horák, MBA. Nový dvoupodlažní pavilon nahradil původní objekt, ve kterém se v minulosti nacházel sklad civilní obrany a v posledních letech byl zcela nevyužitý. V moderním pavilonu kromě dialýzy nově poskytují své služby také alergologická a nefrologická ambulance a ambulance klinického psychologa. Z původních prostor nemocnice se do nové budovy přesunula také interní, diabetologická, kardiologická, cévní a neurologická ambulance. „Tyto ambulance byly umístěny v nevyhovujících prostorách, k tomu všemu v různých budovách areálu nemocnice. Nejenže teď pacienti naleznou vše na jednom místě, ale také se dočkali nového prodloužení ordinačních hodin, které si můžeme díky dostatečné prostorové kapacitě dovolit. Navíc koncentrace ambulantních specialistů vede k lepší provázanosti péče mezi ambulancemi i z hlediska dostupnosti péče u hospitalizovaných pacientů,“ vysvětluje ředitelka Nemocnice Český Těšín MUDr. Barbora Zbránková.

Pacienti teď mají také snadnější přístup k těmto ambulancím. Parkování je možné v těsné blízkosti nové budovy a návštěvníci tak nemusí procházet přes vrátnici, ale jeden vstup se nachází přímo u tohoto parkoviště. V pavilonu se nachází nová lékárna, takže ambulantní pacienti mají v novém pavilonu skutečně komplexní servis.

Otevření nového pavilonu podle ředitelky bylo pro Nemocnici Český Těšín velmi významnou událostí. Za posledních deset let 
došlo v nemocnici ke dvěma 
restrukturalizacím, při kterých se změnila péče akutní na následnou. „To samozřejmě mělo svůj důvod, protože se mění medicínské technologie a mění se demografické složení společnosti, takže následná péče má čím dál větší význam. Novým pavilonem si nemocnice svoji pozici v regionu jen posílila,“ uvedla MUDr. Zbránková. To potvrdil také starosta Českého Těšína Ing. Vít Slováček. „Je moc dobré, že nemocnice zůstává nejen jako významný zaměstnavatel, ale i jako poskytovatel právě zdravotních služeb. Já moc děkuji za všechny pacienty, kteří můžou tento pavilon využívat,“ sdělil starosta.

Dosud zdravotnická zařízení v Českém Těšíně možností dialýzy nedisponovala a pacienti byli odkázáni na dojíždění do Třince či dalších vzdálenějších měst. „Takové dojíždění je však pro nemocné velmi náročné nejen časově, ale také fyzicky,“ říká MUDr. Roman Kantor, vedoucí lékař Dialyzačního střediska Třinec. Pacienti na dialýzu docházejí většinou třikrát týdně a procedura trvá čtyři až pět hodin. Za rok tak na středisku stráví více než 624 hodin, tedy celých 26 dní. „Kapacita třinecké dialýzy je plně využita, abychom mohli uspokojit zájem všech pacientů, jsme nuceni nabízet také noční ošetření. Díky novému středisku v Českém Těšíně budeme moci noční směny zrušit, čímž ulevíme nejen pacientům, které noční dialýzy vyčerpávají, ale samozřejmě také zaměstnancům,“ doplnil Roman Kantor s tím, že nemocných, kteří dialýzu ve zdejším kraji potřebují, neustále přibývá a je proto velmi důležité tento trend sledovat a reagovat na něj.

Ambulance v prostorách nemocnice nyní nabízí 12 dialyzačních míst, špičkové dialyzační vybavení včetně nejvyšší dostupné formy dialyzační léčby, tzv. vysokoobjemové hemodiafiltrace. Dialyzační středisko je provozované společností B. Braun Avitum, která poskytuje v Česku zdravotní péči v oboru nefrologie dvě desítky let. „Provozujeme dialyzační střediska i nefrologické ambulance a spolupracujeme s nefrologickými a transplantačními klinikami po celé republice. Naši pacienti tak mají zajištěnou komplexní péči. Díky rozšiřující se síti našich středisek přibližujeme péči k domovu pacientů, což je spolu s individuálním přístupem u chronických onemocnění extrémně důležité,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti B. Braun Avitum.