Nemocnice AGEL Český Těšín

Nemocnice začala vzdělávat zaměstnance

10. 9. 2013

Do projektu bude zapojeno celkem 346 osob, a to nejen z řad lékařů a sester, ale také z řad fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sanitářů či ošetřovatelek.

Text: Bc. Radka Baková

Speciální projekt hrazený z Evropských sociálních fondů s cílem vzdělávat zaměstnance spustila v těchto měsících Nemocnice Český Těšín. Na zajištění vzdělávacích aktivit obdrží nemocnice téměř dva miliony korun, které budou využity na zvýšení odborných vědomostí a dovedností českotěšínských zdravotníků. Projekt s názvem Vzdělávání ke zvyšování kvalifikace pracovníků Nemocnice Český Těšín poběží až do dubna 2015.

Do projektu bude zapojeno celkem 346 osob, a to nejen z řad lékařů a sester, ale také z řad fyzioterapeutů, ergoterapeutů, sanitářů či ošetřovatelek. „Fyzioterapeuti a ergoterapeuti především zvýší svou odbornou kvalifikaci v rehabilitačních metodách, což následně ocení především pacienti. Aktivity zaměřené na zdravotnické zaměstnance zase umožní zvýšit kvalitu a efektivitu jejich práce s dlouhodobě nemocnými pacienty, jejichž potřeby jsou odlišné od pacientů v akutních oborech,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice Ručková s tím, že pozornost bude věnována rovněž zaměstnancům starším 50 let, kterých se bude v projektu účastnit celkem 77. Jeden z dalších aspektů, kterým se projekt věnuje, je zaměřen rovněž na rovné příležitosti žen a mužů. V rámci projektu bude proveden interní audit, jehož cílem bude nastavení genderové rovnováhy ve všech procesech personální oblasti. „Podobný audit u nás dosud nebyl proveden, ačkoliv nemocnice je prostředí s vysokou mírou feminizace. Paradoxní je však, že dokumenty obsahují pouze mužské tvary´– například lékař, manažer apod. Věřím, že nám audit pomůže následně provést potřebné změny v dokumentech a procesech týkajících se řízení lidských zdrojů,“ doplnila náměstkyně Alice Ručková.