Nemocnice AGEL Český Těšín

V Nemocnici Český Těšín začali stavět nový pavilon

24. 7. 2013

V pavilonu bude umístěna dialýza, sedm ambulancí a nová lékárna.

Text: Ing. Tomáš Želazko

S výstavbou nového dvoupodlažního pavilonu začala v květnu Nemocnice Český Těšín. Během několika měsíců bude v českotěšínské nemocnici vybudován moderní pavilon, ve kterém bude umístěna dialýza, sedm ambulancí a nová lékárna. Nový komplex začne pacientům sloužit už letos na podzim. Jedna z největších investičních akcí posledních let v Nemocnici Český Těšín vyjde téměř na 50 miliónů korun, přičemž stavební práce a zabudovaná technologie vyjdou na 39 miliónů korun a 10 miliónů korun připadne na interiérové vybavení a zdravotnickou techniku.

„Zahájení výstavby nového pavilonu koresponduje s dlouhodobým cílem nemocnice a vedení skupiny AGEL rozšířit spektrum poskytované ambulantní zdravotní péče v areálu nemocnice. Nový pavilon bude mít velký přínos nejen pro pacienty, ale i pro lékaře. Poskytne jim široké možnosti léčby, nesrovnatelně větší komfort pro zaměstnance i pacienty a výhody vyplývající z umístění mnoha odborností v jedné budově,“ říká ředitelka nemocnice MUDr. Barbora Zbránková. Nový pavilon nahradí původní objekt, ve kterém byl před lety sklad civilní obrany a byl dlouhodobě nevyužitý. V nové budově bude umístěné dialyzační středisko, které bude provozované firmou B. Braun. Dosud byli pacienti z Českého Těšína odkázáni na dojíždění do okolních měst. „Pro pacienty s nemocnými ledvinami bude k dispozici 10 lůžek, které nemocným umožní hemodialýzu. Přínosem bude především snadná dostupnost pro stávající dialyzované pacienty, kteří nebudou muset dojíždět na dialýzu do okolních nemocnic, a také návaznost na široký komplement nemocnice, kdy mohou dialyzovaní pacienti při různých komplikacích využít i nemocniční lůžka následné péče či využít ošetření našich odborných lékařů,“ uvádí ředitelka.

Do nového objektu budou umístěny ambulance psychiatrická, alergologická a nefrologická. Také zde budou z jiných prostor nemocnice přemístěny ambulance interní, diabetologická, kardiologická a neurologická ambulance. „Tyto ambulance jsou nyní umístěné v nevyhovujících prostorách v různých budovách areálu nemocnice. Další výhodou je to, že v nových prostorách můžeme prodloužit ordinační dobu. Koncentrování ambulantních specialistů povede k lepší provázanosti péče mezi ambulancemi i z hlediska dostupnosti péče u hospitalizovaných pacientů,“ uvádí MUDr. Zbránková a dodává, že pacienti také budou mít snadnější přístup k těmto ambulancím. Parkování bude možné v těsné blízkosti nové budovy a návštěvníci tak nebudou muset procházet přes vrátnici, ale jeden vstup bude přímo u tohoto parkoviště. V novém pavilonu bude fungovat nová lékárna společnosti, která bude zajišťovat výdej léků na lékařský předpis, prodej doplňkového sortimentu či výdej zdravotnických prostředků. „Snahou lékárny bude nabídnout pacientům, ale i ostatním zákazníkům, komplexní servis,“ uzavřela ředitelka.