Nemocnice AGEL Český Těšín

Odborníci z českotěšínské nemocnice učitelům ukázali, jak správně cvičit s dětmi

20. 6. 2013

Problémy s držením těla na prvním stupni základní školy má dnes asi každý třetí školák.

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Bc. Radka Baková

Na vině problémů vadného držení těla je nejčastěji nedostatek pohybu, jednostranná zátěž při sportu i v běžném životě nebo třeba obezita. Nemocnice Český Těšín proto spustila projekt, jehož cílem je vadnému držení těla malých školáků preventivně předcházet a problematické případy současně léčit. Projekt je zaměřen na předškoláky i žáky prvního stupně základních škol.

Důvodem, proč se rehabilitační oddělení Nemocnice Český Těšín rozhodlo projekt uskutečnit, je stále rostoucí počet dětí s vadným držením těla. Fyzioterapeuti tak vyrazí do školy, kde učitelům ukážou, jak správně s dětmi cvičit, a tím bojovat proti počínajícímu „sedavému“ životnímu stylu. „Na tvorbě manuálu Zdravá záda ve školách se podílel celý rehabilitační tým. Do školy pak vyrazí tři fyzioterapeuti, kteří názorně předvedou, jak správně s dětmi cvičit, jak protahovat zkrácené a oslabené svaly. To vše hravou formou například prostřednictvím básniček,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Bc. Libuše Heczková s tím, že učitele prvně proškolí a následně do školy zavítají znovu, aby zjistili, zda děti cvičí skutečně správně. Rehabilitační oddělení se problematice vadného držení těla věnuje už mnoho let.

„První rozsáhlý výzkum jsme provedli už v roce 2005 na základních školách v Českém Těšíně. Tehdy vyšetřily naše lékařky přímo ve školách celkem 642 dětí. Byly nalezeny skoliózy, problémy s plochonožím, s osovými úchylkami končetin, ale hlavně vadné držení těla,“ vzpomíná ředitelka nemocnice a zároveň primářka rehabilitace MUDr. Barbora Zbránková a jedním dechem dodává, že pro lékaře tehdy bylo skutečně překvapením, když zjistili, že jenom 254 dětí nemělo žádnou poruchu pohybového aparátu. Rok od roku dětí s poruchou pohybového aparátu přibývá. „Tento jev souvisí se změnou životního stylu, pohybovou chudostí, obezitou a sedavým způsobem života. Dnešní děti jsou takovou počítačovou generací. Proti jejich vrstevníkům před dvaceti lety je mnohdy tolik neláká realita, která je venku, ale ta virtuální, kvůli které nikam chodit nemusí. Proti sedavému způsobu života je tedy potřeba začít bojovat již v dětském věku,“ objasňuje Libuše Heczková.