Nemocnice AGEL Český Těšín

Díky penězům z EU se zaměstnanci českotěšínské nemocnice naučili lépe zvládat stresové situace

1. 4. 2013

Nemocnice získala před více než dvěma lety 3,5 milionu korun z fondu Evropské unie, díky kterým mohla poslat na speciální školení celkem 197 svých zaměstnanců.

Text: Ing. Hana Szotkowská

I přes náročné pracovní tempo se zdravotníci česko-těšínské rozhodli neusnout na vavřínech a absolvovali v uplynulých dvou letech hned několik zajímavých kurzů. Nemocnice získala před více než dvěma lety 3,5 milionu korun z fondu Evropské unie, díky kterým mohla poslat na speciální školení celkem 197 svých zaměstnanců. Zdravotníci například zapracovali na svých komunikačních dovednostech a naučili se lépe zvládat stresové situace. Zaměstnanci také ocenili kurzy počítačové gramotnosti a úspěch slavily i kurzy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, se kterým zdravotníci kvůli náročnosti své profese často bojují.

Všechny kurzy proběhly v rámci projektu „Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín. „Celkem jsme získali 3 443 183 korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu,“ vysvětlila Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice Ručková.

Zaměstnanci nemocnice se tak mohli díky těmto penězům zdokonalit například v angličtině nebo v práci s počítačem. Díky takzvaným kurzům Soft skills také zdravotníci zapracovali v uplynulých dvou letech na komunikačních dovednostech a naučili se lépe zvládat stresové situace. „Značný zájem byl také o kurzy asertivity, kterých se zúčastnilo celkem 150 zdravotnických pracovníků. Ohlasy jsme zaznamenali také na kurzech zaměřených na prevenci syndromu vyhoření. Ty byly následně rozšířeny o kurzy zaměřené na zvládání zátěže a stresu, který se syndromem vyhoření úzce souvisí,“ doplnila náměstkyně s tím, že těchto kurzů se zúčastnilo celkem 280 lidí.

Zaměstnanci si mohli rozšířit své znalosti také v oblasti vedení lidí nebo právního minima ve zdravotnictví. Své vědomosti v kurzu Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové si prohloubilo celkem 16 fyzioterapeutů. Víc než stovka lidí využila možnosti vzdělávat se v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty a dozvědět se víc o tom, jak lépe pečovat o pacienty s demencí. „Práce zdravotníků se v posledních letech dosti změnila. Například u staničních sester se dnes téměř nezbytností stává práce s počítačem nebo znalost cizího jazyka. Proto jsem ráda, že zaměstnanci projevili o kurzy zájem a rozhodli se pracovat na své kvalifikaci,“ dodala Mgr. Ručková. A také ohlasy z řad zaměstnanců jsou jenom pozitivní. „Kurz byl poměrně náročný na čas, ale jsem opravdu ráda, že jsem měla tu možnost jej absolvovat. Ke své práci už dnes opravdu potřebuji umět pracovat s počítačem a takto už nebudu závislá na nikom z rodiny, když si budu potřebovat zpracovat tabulku či prezentaci,“ řekla jedna z absolventek kurzu počítačové gramotnosti Jana Nieciag.