Nemocnice AGEL Český Těšín

Metoda Ludmily Mojžíšové pomohla v Nemocnici Český Těšín otěhotnět 42 ženám a ulevit od bolestí zad dalším desítkám pacientů

2. 2. 2013

Tato metoda je určena nejen pro ženy, u kterých je problém se sterilitou, ale používá se ve velké míře k odstranění funkčních poruch pohybového aparátu.

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Na Ludmilu Mojžíšovou dodnes s láskou vzpomínají tisíce lidí, jimž pomohla k vytouženému dítěti nebo je zbavila bolesti. Mojžíšová byla rehabilitační sestra, která bez použití léků díky svému speciálnímu cvičení léčila bolesti zad i neplodnost. S touto metodou má výborné výsledky také Nemocnice Český Těšín, kde fyzioterapeuti k vytouženému miminku pomocí speciální rehabilitační metody pomohli 42 ženám.

„Úspěšnost léčby funkční ženské sterility v naší nemocnici je téměř 50 procent, čímž jsme překonali oficiální procentuální úspěšnost léčby metodou Ludmily Mojžíšové, která činí 33 procent. Kromě zkušeností fyzioterapeuta také velmi záleží na vytrvalosti ženy v každodenním cvičení doma. Touha po dítěti bývá v těchto případech velmi silnou motivací,“ říká fyzioterapeutka českotěšínské nemocnice Ludmila Novotná s tím, že nejdříve musí gynekolog vyloučit objektivní důvod sterility ženy, která poté podstoupí vyšetření na rehabilitačním oddělení nemocnice - kineziologický rozbor – po které následuje cílená terapie. „Kineziologický rozbor je souborem rehabilitačních vyšetřovacích metod sloužících ke stanovení diagnózy a k sestavení terapeutického plánu. Kineziologický rozbor by tedy měl vždy předcházet individuálnímu cvičení,“ doplnila.

Ludmila Mojžíšová se narodila na Podkarpatské Rusi v roce 1932, rodina se ale poté přestěhovala do Opočna. Po válce nastoupila na zdravotnickou školu a také se začala věnovat sportu. Po ukončení studia pracovala jako sestra na transfuzní stanici v Pardubicích a pak se přestěhovala do Prahy, kde strávila nejpodstatnější část své kariéry jako asistentka na oddělení rehabilitace na Katedře tělovýchovného lékařství. Pomáhala sportovcům, kteří i díky její péči bojovali o rekordy a medaile. Za nedlouho byla její praxe tolik proslulá, že ji začaly navštěvovat i ženy toužící po otěhotnění. Předala mnoho zkušeností a nejen fyzicky pomohla mnoha lidem. Bohužel jí dostihla nedůvěra k lékařům a v roce 1992 podlehla zákeřné nemoci. Ministerstvo zdravotnictví uznalo metodu Ludmily Mojžíšové jako metodu první volby při léčbě funkční ženské sterility až v roce 1991.

„S paní Mojžíšovou jsem se poprvé setkala na mém bývalém pracovišti, ve sportovní hale v Mladé Boleslavi. Zde paní Mojžíšová ošetřovala vrcholové sportovce – házenkáře - během jejich soustředění. Fascinovala mě její schopnost vidět pohybovou patologii, rozeznat zřetězené spasmy a blokády. Uměla dokonale patologická místa vyhmatat a následně ošetřit. Má touha, alespoň trochu se přiblížit jejím nesporně geniálním schopnostem, mě inspirovala k dalšímu specializačnímu studiu, abych mohla její metodu používat v práci,“ vzpomíná Ludmila Novotná.

Původně byla řada kompenzačních cviků od Ludmily Mojžíšové sestavena pro pacienty s bolestí zad a hlavy. Mojžíšová vycházela z toho, že většina potíží je způsobena tím, že svaly okolo páteře - pokud nejsou posilovány - ochabnou, způsobí poruchy páteře, vychýlení kostrče či rotaci pánve a žeber. Odblokováním celé páteře, odstraněním svalových přetížení a posílením oslabených svalů dokáže fyzioterapeut ve spolupráci s pacientem ovlivnit další potíže, jako jsou bolesti zad, bolesti kostrče, bolestivá menstruace, některé druhy obstipace a inkontinence. Léčba metodou Ludmily Mojžíšové, je-li správně pod odborným dohledem prováděná, nemá žádné nežádoucí účinky a prospěje celému organismu.

Metoda Ludmily Mojžíšové je dnes spojována především se cviky, které pomáhají ženám s problémy neplodnosti. „Svalstvo pánevního dna tvoří mimo jiné oporu pro ženské pohlavní orgány. Jestliže je svalstvo pánevního dna ve zvýšeném napětí, pak se toto zvýšené napětí přenáší i na ženské pohlavní orgány. Právě svalová nerovnováha v oblasti pánve a trupu jako celku má za následek zátěžové držení pánve a páteře včetně zhoršeného prokrvení, což může být jednou z příčin neplodnosti,“ vysvětluje fyzioterapeutka.

Devět z 10 žen trpí blokádou v oblasti pánve, jejíž příčinou je zvýšené napětí svalů pánevního dna. Tato patologie se řeší mobilizací kostrče a uvolněním svalů pánevního dna. „Následně je nezbytné uvolnění blokád páteře a blokád žeber přesně stanoveným postupem. Navíc ženy cvičí doma speciální cvičební jednotku, kterou se pod odborným vedením naučí, a jsou seznámeny se zásadami správného držení těla,“ dodává Ludmila Novotná.

Metodou Ludmily Mojžíšové se v Nemocnici Český Těšín zabývají již více jak 10 let. Jedna fyzioterapeutka se věnovala speciálně ženám s funkční ženskou sterilitou a několik fyzioterapeutů touto metodou ovlivňovalo funkční poruchy pohybového systému. Pro zájem ze strany zaměstnanců i pacientů byl během podzimního kurzu v roce 2012 proškolen celý tým fyzioterapeutů. Cvičení pomocí této metody lze absolvovat na rehabilitačním oddělení českotěšínské nemocnice pouze po předchozím objednání. Objednat se lze v pracovní dny na telefonním čísle 558769249.