Nemocnica Zvolen

V Krupine otvorili vynovené rádiodiagnostické oddelenie

4. 1. 2020

Zrekonštruované priestory a nové prístroje slúžia viac ako 27 tisíc obyvateľom Krupiny a okolia.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Ľubica Suchá

V krupinskej nemocnici slávnostne odovzdali do užívania vynovené rádiodiagnostické oddelenie. Celý priestor prešiel kompletnou rekonštrukciou, ktorá trvala 4 mesiace. Stavebné úpravy krupinskej nemocnice, ktorá je pracoviskom Nemocnice Zvolen, si vyžiadali investíciu takmer 60 tisíc eur. ,,Vážim si to a cením si, že sa podarilo zrealizovať tento projekt, bolo to veľmi potrebné. Spoločnosť AGEL SK sa rozhodla investovať do novej digitálnej technológie, ktorá dokáže prenášať informácie získané z rőntgenov. To umožní aj oveľa lepšiu spoluprácu so zvolenskou nemocnicou pri prenose informácií,“ uviedol Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. 

„Táto investícia bude slúžiť pre približne 27 tisíc pacientov, ktorí patria do spádovej oblasti Krupiny. Som veľmi rád, že vedenie spoločnosti AGEL SK vyhovelo žiadosti samosprávy a pristúpilo k tejto, takmer 200 tisícovej investícii,“ povedal primátor Krupiny Ing. Radoslav Vazan a dodal: „Verím, že to nebude posledná investícia do tohto zariadenia. Našim najbližším zámerom je zabezpečiť dostatok odborných lekárov na oddelenia aj do ambulancií“. Vynovené oddelenie disponuje novou klimatizáciou, antistatickou podlahou, je vybavené aj novým nábytkom. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby sa tu pacienti cítili pri vyšetreniach komfortne a na úrovni 21. storočia.

Nemocnica v Krupine je na svojom rádiodiagnostickom oddelení vybavená aj moderným prístrojom s priamou digitalizáciou v hodnote 121 tisíc eur. Umožňuje snímať pacienta priamo na lôžku, a to bez nutnosti prekladania pacienta na stôl. ,,Sme radi, že sme v Nemocnici Krupina mohli spustiť do prevádzky moderné rádiodiagnostické pracovisko s plne digitálnymi technológiami, ktoré umožní urýchliť diagnostiku a môžeme tak upustiť od zastaraných, doteraz používaných technológií. Nové pracovisko bude slúžiť pre všetky ambulancie, špecializované pracoviská a lekárov, ktorí pri svojej práci potrebujú RTG diagnostiku,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Zvolen MUDr. Ján Belanský, MPH.