Nemocnica Zvolen

Zvolenská nemocnica zapojená do projektu „Kufrík pre Kukulíka“

6. 11. 2019

Projekt pomáha zmierniť traumu z opustenia deťom, ktorých matka dala súhlas na adopciu, deťom narodeným v režime utajeného a anonymného pôrodu.

Text: Ľubica Suchá / Foto: Shutterstock

Utrpenie opustených detí je možné zmierňovať už na pôde nemocnice ihneď po ich príchode na svet. Nemocnica Zvolen je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku podporujúcich projekt terapeutickej pomoci opusteným deťom. Spolupracuje s občianskym združením Návrat, ktoré poskytuje sociálnu starostlivosť opusteným deťom. Deti sú neskôr umiestňované do profesionálnych rodín, na osvojenie, alebo do dojčenských domovov. Dôležitou súčasťou ich aktivít sú aj návštevy novorodencov, ktorých sa rodič zriekol po narodení. Starostlivosť o opustené deti neznamená len uspokojenie jeho fyzických potrieb, a teda nakŕmenie a prebalenie.

Dieťa potrebuje láskavú náruč, s ktorou sa mu dostane pocit bezpečia. Ak novorodenec alebo dieťa v ranom detstve stratí rodičovskú osobu a ocitne sa v štatúte opusteného dieťaťa (napr. utajovaný pôrod, súhlas rodiča na adopciu, resp. iné okolnosti), dochádza tým u neho k vážnemu ohrozeniu psychického vývinu. Je preňho zdravotne prospešné zabezpečiť mu počas hospitalizácie v nemocnici zmiernenie stresu a traumy prostredníctvom vhodnej psychosociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“. Poskytujú ju vyškolení dobrovoľníci a profesionáli, ktorí sú ako prví v kontakte s opusteným novorodencom. 

Projekt Kufrík pre Kukulíka vznikol s cieľom zabrániť tomu, aby sa takéto detičky cítili smutne, opustene, či nedôležito a aby cítili, že nie sú len čísla na nejakom zozname, ale majú vlastnú minulosť a dokonca existujú spomienky na obdobie, ktoré si už detičky nepamätajú. Nemocnica Zvolen je jednou zo štyroch nemocníc na Slovensku, ktoré spolupracujú s Občianskym združením Návrat, na poskytovaní psychosociálnej a terapeutickej služby „Dominika pre Kukulíka“, čím získala označenie „Nemocnica citlivá k opusteným deťom“. Projekt pomáha zmierniť traumu z opustenia deťom, ktorých matka dala súhlas na adopciu, deťom narodeným v režime utajeného a anonymného pôrodu, u detí nájdených v Hniezde záchrany a podobne. 

Projekt podporil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Peter Molitoris a primárka detského oddelenia MUDr. Oľga Švecová, ktorá povedala: „Opustené deti denne navštevujú terapeutky, ktoré citlivým fyzickým kontaktom zmierňujú stres detičiek a napĺňajú ich psychické potreby. Spolu s nimi poputuje k rodičom aj ich „Kufrík pre Kukulíka“ (kufrík spomienok), ktorým vyplnia informačné vákuum a preukážu, že dieťa nebolo v prvé dni svojho života na svete samé, ale že viacerým ľuďom na ňom záležalo.“