Nemocnica Zlaté Moravce

Pacientom Nemocnice Zlaté Moravce pribudlo zrevitalizované oddelenie vnútorného lekárstva

8. 11. 2019

Obnovená nemocničná časť je modernejšia, estetickejšia a s vyšším hygienickým štandardom, čo prispeje k pozitívnemu vnímaniu pobytu na oddelení zo strany pacientov.

Text a foto: Andrea Homolová

Hospitalizovaní pacienti sa v zlatomoraveckej nemocnici od teraz liečia v krajšom a modernejšom prostredí. Nemocnica Zlaté Moravce slávnostne odovzdala do prevádzky zrevitalizované priestory oddelenia vnútorného lekárstva. Do oddelenia, ktoré prešlo potrebnou modernizáciou, nemocnica investovala viac ako 20 000 eur. ,,Obnovená nemocničná časť je modernejšia, estetickejšia a s vyšším hygienickým štandardom, čo prispeje k pozitívnemu vnímaniu pobytu na oddelení zo strany pacientov. Hlavným zámerom rekonštrukcie bolo zlepšenie prostredia určeného na poskytovanie a výkon zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Mgr. Miroslav Jaška, MPH, predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce. 

Prispela k tomu renovácia všetkých priestorov pre pacientov a zdravotnícky personál, zavedenie nového komunikačného systému „pacient-sestra“, vybudovanie hygienickej časti pre hendikepovaných pacientov, obnova maľoviek a iných nevyhnutných náterov a oprava okien. Oddelenie bolo presťahované z dvoch podlaží na jedno, čo prispelo k efektívnejšej práci zdravotného personálu a celkovej kompaktnosti oddelenia, pretože naším prioritným záujmom bolo vytvorenie dobre fungujúcej ošetrovacej jednotky, ktorá využíva nielen inovatívne metódy diagnostiky a liečby ochorení, ale predovšetkým vybudovanie kvalitného prostredia, v ktorom sa naši pacienti počas hospitalizácie budú cítiť príjemnejšie. 

Oddelenie vnútorného lekárstva sa nachádza na 1. poschodí v pavilóne interných disciplín a má povahu akútneho, všeobecne zameraného oddelenia, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v nepretržitej prevádzke dospelým pacientom, ktorým nie je možné poskytnúť terapiu ambulantnou formou. Zabezpečuje včasnú a správnu diagnostiku a liečbu pacientom zo širokej spádovej oblasti, ale aj pacientom preložených z iných zdravotných zariadení. Aktuálne disponuje 21 lôžkami a 5 lôžkami jednotky intenzívnej starostlivosti. Lekári na Internom oddelení najčastejšie indikujú liečbu pacientom s hypotenziou či hypertenziou krvného tlaku, pri kardiovaskulárnych ochoreniach, aterosklerotických poškodeniach tepenného systému organizmu, pri cukrovke, chorobe dýchacieho systému, poruchách odolnosti organizmu, ako sú choroby imunitného systému a alergie, reumatické choroby, choroby obličiek a zažívacích orgánov, choroby metabolizmu, krvotvorby a zrážania krvi a endokrinologické ochorenia.