Nemocnica Levice

V nemocniciach Levice a Komárno vybudujú nové urgentné príjmy

11. 3. 2020

S otvorením urgentných príjmov sa v levickej nemocnici počíta v máji 2021 a v komarňanskej nemocnici koncom roka 2021.

Text a foto: Mgr. Martina Pavliková

Nemocnica Levice a Nemocnica Komárno sa dočkajú nových urgentných príjmov. Tieto investície znamenajú zásadný krok ku skvalitneniu starostlivosti o akútných pacientov. V levickej nemocnici slavnostne začala výstavba urgentného príjmu v novembri 2019 a slúžiť pacientom by mal v máji 2021. V komárňanskej nemocnici sa spustili prípravné práce už v decembri 2019, samotná výstavba začne na jar tohto roku. Pacientom by nový urgent mal začať slúžiť koncom roka 2021. Celkové finančné náklady urgentného príjmu Nemocnica Levice predstavujú 7,1 milióna eur, pričom projekt je z 90 percent financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu a 10 percentami sa bude na financovaní podieľať Nemocnica Levice.

,,Vybudovaním urgentného príjmu dosiahne Nemocnica Levice vyššiu komplexnosť a lepšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom by malo byť aj zlepšenie medicínskych ukazovateľov, doby hospitalizácie a využitie akútnych lôžok. Pre nás je najdôležitejšie, aby tieto zmeny pocítil hlavne pacient, aby dostal včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť hodnú tretieho tisícročia, a aby našej nemocnici, našim lekárom a celému personálu dôveroval,“ uviedol riaditeľ nemocnice Levice MUDr. Ján Belanský, MPH, s tým, že výstavba nového urgentného príjmu zahŕňa tieto časti: prestavba časti priestorov na urgentný príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky – širšie komplementy a zateplenie pavilónu Nemocnica Levice.

Projekt zabezpečí vybudovanie nového spoločného urgentného príjmu, vybudovanie nového moderného diagnostického zázemia pre nemocnicu vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov, CT pracoviska a bude zahŕňať aj rekonštrukcie v infraštruktúre samotného pavilónu, v ktorom sa bude nové pracovisko urgentného príjmu nachádzať. V rámci nového spoločného urgentného príjmu bude vybudované aj zázemie pracovísk chirurgickej, internej a neurologickej ambulancie. Aj Nemocnicu Komárno čaká nový rozvojový projekt. Nemocnica bola úspešná v žiadosti o nenávratný príspevok z eurofondov na výstavbu nového urgentného príjmu. Z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z prioritnej osi 2. „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ získala celkovo 9 240 652,54 eur, z toho desiatimi percentami sa na spolufinancovaní projektu podieľa samotná nemocnica. 

Celkové investičné náklady na vybudovanie nového urgentného príjmu však dosiahnu 11 187 000 eur. Zvyšné investičné náklady financuje Nemocnica Komárno za aktívnej pomoci akcionára, a to skupiny AGEL. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň a kvalitu poskytovanej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre vyše 110 tisíc obyvateľov spádovej oblasti. ,,V rámci projektu vybudujeme úplne novú budovu urgentného príjmu, ktorá bude umiestnená medzi existujúce časti nemocnice. Tým dosiahneme prepojenie existujúcich, samostatne stojacich budov nemocnice. Dodaná bude aj nová zdravotnícka technika, zariadenia, súčasťou realizácie je aj modernizácia informačných a komunikačných technológií vrátane vybavenia vysokorýchlostným pripojením a nákupu softvérového vybavenia,“ objasňuje riaditeľ Nemocnice Komárno Mgr. Miroslav Jaška. 

Nový urgentný príjem v Komárne bude mať 12 nových mobilných nemocničných lôžok, 9 vyšetrovacích lôžok, tri transportné lôžka, tri nové operačné sály vrátane osvetlenia, stropné RTG, mobilné RTG s ramenom, diagnostickú stanicu RTG, tri ultrasonografy, CT prístroj, ako aj centrálny monitoring vitálnych funkcií, štyri anesteziologické prístroje, päť defibrilátorov a dve operačné veže.