Nemocnica Levice

V Leviciach slúži pacientom nová neurologická ambulancia

27. 2. 2020

Vedenie nemocnice sa snaží reflektovať na dopyt a potreby pacientov.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Katarína Belická

Pacientom z Levíc a širokého okolia je k dispozícii nová neurologická ambulancia. Jej vytvorenie si vyžiadal narastajúci počet ľudí s diagnózami, spadajúcimi do odboru neurológie v danom regióne, ale aj dopyt pacientov, aby mali svojho odborného lekára bližšie než v krajskom meste. ,,Snažíme sa reflektovať na dopyt a potreby našich pacientov. To bol jeden z dôvodov vytvorenia neurologickej ambulancie. Som rád, že jej chod zabezpečujú erudované lekárky s dlhoročnými skúsenosťami, a to aj z pôsobenia v zahraničí. Verím, že pacienti toto naše rozhodnutie ocenia a že to prispeje k zvýšeniu kvality poskytovanej starostlivosti v Nemocnici Levoča,“ uviedol riaditeľ nemocnice Ján Belanský, MPH. 

Neurologická ambulancia v Nemocnici Levice doteraz existovala hlavne ako príjmová ambulancia a ambulancia pre urgentné stavy. Teraz sa však venuje i starostlivosti pre chronické neurologické ochorenia a dispenzáru pacientov. Ambulancia sa špecializuje na diagnostiku a liečbu epilepsie a iných záchvatových ochorení, závratov, bolestí hlavy, ale poskytuje aj trvalú starostlivosť i pacientom s inými neurologickými diagnózami ako sú Parkinsonova choroba, cerebrovaskulárne ochorenia, polyneuropatia, chronická bolesť, neurasténia a iné. Ambulancia má možnosť realizovať elektroencefalografické, elektromyografické vyšetrenie, ako aj vyšetrenie evokovaných potenciálov. Pacient na vyšetrenie potrebuje výmenný lístok od obvodného lekára, alebo iného špecialistu a potom sa môže telefonicky objednať na konkrétny termín.