Nemocnica AGEL Levice

Nemocnica Levice zriadila izby hotelového typu na oddelení vnútorného lekárstva

1. 11. 2019

Modernizácia izieb je súčasťou rozsiahlej postupnej rekonštrukcie, ktorou prechádza levická nemocnica po vstupe skupiny AGEL do manažmentu zdravotníckeho zariadenia.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Michael Grillo

Nemocnica Levice vybudovala pre pacientov pilotné štyri izby nového štandardu na oddelení vnútorného lekárstva. Interiér izieb presahuje štandardný charakter v rámci služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Celková investícia do modernizácie predstavuje viac ako 143 000 eur. Financie boli použité z vlastných finančných zdrojov levickej nemocnice. Modernizácia izieb je súčasťou rozsiahlej postupnej rekonštrukcie, ktorou prechádza levická nemocnica po vstupe skupiny AGEL do manažmentu zdravotníckeho zariadenia. ,,Naša vízia sa riadi mottom Od Krankenhaus ku Hospital. Je dokázané, že tzv. liečivé prostredie urýchľuje hojivé procesy. 

Cieľom je vytvoriť pre pacientov ale i personál také zázemie, aby pobyt v nemocnici nebol spájaný s negatívnymi pocitmi, ale naopak, aby sa pacient cítil príjemne, netrpel strachom či úzkosťou, ktorých zdrojom môže byť neprívetivé, nehostinné, sterilné prostredie nemocničných izieb. Izby tiež umožňujú pobyt sprevádzajúcej osoby, čo tiež môže prispievať k príjemnejšiemu a bezpečnejšiemu pobytu. Veríme, že v krátkodobom horizonte bude tento typ izby v Nemocnici Levice štandardom pre všetkých pacientov,“ uviedol MUDr. Anton Hanušín, riaditeľ Nemocnice Levice. Nemocnica Levice sa snaží zavádzať propacientsky orientované zmeny, a preto okrem iného intenzívne obnovuje pracoviská a prispôsobuje sa novodobým štandardom. Spolu s kompletnou stavebnou rekonštrukciou získali štyri izby na oddelení vnútorného lekárstva nové medicínske vybavenie a mobiliár.

Novým štandardom je dizajn interiéru hotelového charakteru, moderné polohovateľné lôžka a samostatné sociálne zariadenie so sprchou. Cieľom levickej nemocnice je vytvorenie moderne fungujúceho oddelenia vnútorného lekársva využívajúceho nielen inovatívne metódy diagnostiky a liečby ochorení, ale aj vytvorenie kvalitného, moderného prostredia. Rekonštrukcia priestorov priniesla veľké pozitíva pre pacientov a zlepšenie pracovných podmienok pre zdravotnícky personál. Súčasťou rekonštrukcie boli kompletne vymenené okná za účelom zlepšenia tepelnoizolačných vlastností, prevedené boli stavebné a inštalačné úpravy. Na lôžkovej časti určenej pre mužov vznikli dve úplne nové dvojposteľové nadštandardné izby s vytvorením samostatných zariadení na osobnú hygienu.

Rovnaké dve izby vznikli i na lôžkovej časti určenej pre ženy. Súčasťou inštalačných úprav na izbách bola kompletná rekonštrukcia rozvodov, a to vrátane koncových prvkov a zriaďovacích predmetov. Pribudlo nové signalizačné zariadenie „pacient – sestra“. Súčasťou stavebných úprav boli aj nové keramické obklady či dlažby. Všetky štyri izby dostali nové nátery a maľby. Oddelenie vnútorného lekárstva disponuje 69 lôžkami a osobitú časť tvorí ambulantná zložka. Ročne tu lekári ambulantne vyšetria viac ako 6500 ľudí a hospitalizujú asi 3500 pacientov.