Nemocnica Levice

Nemocnica Levice investovala do medicínskej techniky

25. 4. 2018

Zdravotnícke zariadenie obnovilo medicínsku techniku na viacerých oddeleniach.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Bc. Andrea Zambojová

Vďaka investíciám za viac ako 280-tisíc eur sa zdravotnícke zariadenie postupne mení a modernizuje. Cieľom investičných zámerov je predovšetkým snaha poskytnúť pacientom kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť priamo v ich regióne. Nová zdravotnícka technika pribudla na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, rádiologické oddelenie a na operačné sály. Moderné medicínske prístroje doplnili technické vybavenie spomínaných oddelení a vymenili zastarané zariadenia, ktoré nevyhovovali dnešným nárokom. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny získalo centrálny monitorovací systém. Sedem monitorov nad lôžkami a jeden centrálny by mali prispieť ku skvalitneniu najvyššej formy špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Lekári začali využívať i nový prenosný USG prístroj v štandardnej konfigurácii, ktorý slúži na vyšetrenie pri lôžku. 

„USG prístroj, ktorý nám bol zakúpený prispeje k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšíreniu spektra vyšetrení na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a to hlavne, tým, že pacienti OAIM nemusia byť prevážaní na odborné pracoviská za účelom vyšetrení, ktoré je už možné vykonávať na danom USG prístroji priamo na oddelení a do budúcna plánujeme s daným prístrojom rozšíriť druhy vykonávaných anesteziologických výkonov,“ uviedol MUDr. Igor Slabak primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. S moderným sonografickým prístrojom pracujú aj na rádiologickom oddelení. Ide o flexibilné zariadenie, ktoré poskytuje rýchlejšie možnosti diagnostiky. Sonografický prístroj bol dodaný s prvotriednymi zobrazovacími možnosťami, čo charakterizuje vyššiu triedu takýchto zariadení. Obraz je detailnejší a kvalitnejší. Lekári vďaka novému USG prístroju budú môcť vykonávať omnoho širšiu škálu vyšetrení. Zdravotnícke zariadenie investovalo taktiež do odkúpenia laparoskopickej veže, ktorá sa dennodenne využíva v miniinvazívnej chirurgii. Doteraz bola iba v prenájme.