Nemocnica Levice

Nemocnica Levice zahájila prvú investičnú etapu

22. 1. 2018

Pacienti už dnes vidia úvodné zmeny, kultiváciu priestorov a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.

Text a foto: Mgr. Alžbeta Sivá

Nemocnica Levice predstavila prvú investičnú etapu. Počas nej vedenie nemocnice začalo riešiť problémy z vyplývajúceho zlého technického stavu medicínskej techniky a budov. Investície do najnutnejších stavebných úprav presiahnu viac ako 33 000 eur. Osobitné investície pôjdu do kvalitnejšieho prístrojového vybavenia. Skupina AGEL ihneď po prevzatí levickej nemocnice začala s riešením hlavných problémov a z toho vyplývajúceho zlého technického stavu medicínskej techniky a budov. Viaceré lôžkové oddelenia už absolvovali interný audit, aby dokázali prejsť na manažérske riadenie a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti. Niektoré investičné projekty by sa mali začať realizovať do konca roka 2017. Jedným z nich je prestavba vstupnej haly v budove polikliniky. 

V nemocnici sa plánuje nový typ recepcie ako miesto prvého kontaktu. Mierou poskytovaných informačných služieb sa zaradí medzi najdôležitejšie miesto v nemocnici. „V levickej nemocnici intenzívne pracujeme na veľkých investičných projektoch. Boli by sme radi, ak by prvé pozitívne zmeny videli naši pacienti a zamestnanci čo najskôr,“ povedal Mgr. Miroslav Jaška, konateľ Nemocnice Levice. V zdravotníckom zariadení sa začalo s prvými výberovými konaniami, pripravujú sa nákupy medicínskej techniky. „Od dnes majú lekári možnosť pracovať so špičkovým mobilným USG prístrojom, ktorý je nevyhnutnou prístrojovou výbavou moderného rádiologického oddelenia. V rámci intenzívnej starostlivosti o pacientov je dôležité vykonávať USG vyšetrenia s najmodernejšou medicínskou technikou. Tešíme sa, že nový ultrazvuk umožní lekárom poskytovať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ dodala Ing. Marta Eckhardtová, MPH, riaditeľka Nemocnice Levice.