Nemocnica AGEL Krompachy

V Nemocnici Krompachy strážia pacientov nové monitory

18. 6. 2020

Pacientske monitory sú dôležitou súčasťou fungovania všetkých lôžkových oddelení v nemocnici.

Text: Mgr. Martina Pavliková / Foto: Milena Macková

Nemocnica Krompachy disponuje šiestimi novými pacientskými monitormi. Tie strážia životné funkcie pacientov na chirurgickom, internom a detskom oddelení. Pacientske monitory sú dôležitou súčasťou fungovania všetkých lôžkových oddelení v krompašskej nemocnici. Ide o prístroj, ktorý sleduje základné životné funkcie pacienta. ,,Umožňujú sledovanie vitálnych funkcií, teda EKG, krvného tlaku, saturácie, teploty a pulzu. Prístroje automaticky signalizujú zmeny týchto parametrov, upozorňujú obsluhujúci personál na prípadné zlyhávanie životných funkcií. Vďaka týmto novým šiestim monitorom môžeme predísť aj prípadným komplikáciám,“ vysvetľuje MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ spoločnosti. Dovybavenie nemocnice týmito dôležitými prístrojmi je podľa jeho slov významné aj z pohľadu súčasnej situácie v súvislosti s epidémiou koronavírusu a ochorením COVID–19. V Nemocnici Krompachy majú celkovo 14 pacientskych monitorov.