Nemocnica AGEL Krompachy

Nemocnica Krompachy sa pripravuje na rozsiahle investície

2. 1. 2020

Rekonštrukciou prejde celé gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, dočasne sa musí presťahovať.

Text: Mgr. Martina Pavliková

Nemocnicu v Krompachoch čakajú zásadné zmeny. Pre zvýšenie kvality a komfortu poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa pripravuje rozsiahla rekonštrukcia jej gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorá bude spolufinancovaná aj z prostriedkov Európskej únie. Rekonštrukcia sa bude realizovať za plného chodu nemocnice s tým, že celé oddelenie bude dočasne presťahované do náhradných priestorov. ,,V rokoch 2020 až 2021 sa uskutoční rozsiahla rekonštrukcia budovy gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia s nadstavbou, rozšíri sa kapacita oddelenia na 34 lôžok, pribudnú izby s vysokým štandardom aj možnosťou individuálneho prístupu k pacientkam, vzniknú nové pôrodné a operačné sály. Súčasťou príspevku z eurofondov je aj doplnenie prístrojovej techniky v nemocnici – výmena CT prístroja za prístroj s vyšším štandardom aj výmena RTG prístroja za plne digitalizovaný prístroj, operačné stoly a lampy pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie,“ uviedol MUDr. Miroslav Kraus, riaditeľ Nemocnice Krompachy. 

V posledných rokoch v krompašskej nemocnici výrazne narástol počet pôrodov. V roku 2018 sa tu na pôrodníckom oddelení narodilo 757 novorodencov, čo jasne dokladuje dôveru a obľúbenosť nemocnice u žien zo spádovej oblasti. Na druhej strane si však tak vedenie nemocnice, ako aj vedenie AGEL SK uvedomuje, že priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v terajšej podobe nemajú potenciál ďalší nárast pôrodov zabezpečiť vo vyhovujúcich štandardoch. Preto Nemocnica Krompachy využila možnosť podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov v operačnom programe IROP na rekonštrukciu týchto priestorov. Z prostriedkov Európskej únie bol schválený príspevok vo výške 3,4 miliónov eur, pričom desiatimi percentami sa bude na spolufinancovaní podieľať spoločnosť AGEL SK. Plánovaná rekonštrukcia, vzhľadom na svoj rozsah, nebude možná počas prevádzky oddelenia, preto nemocnica pristupuje k príprave náhradných priestorov pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Tieto sa nachádzajú v budove bývalého infekčného oddelenia a budú prispôsobené pre potreby gynekológie a pôrodníctva. Rekonštrukcia týchto náhradných priestorov je naplánovaná do konca januára 2020. 

,,Zamestnancov nemocnice, ale hlavne pacientov, čaká neľahké obdobie, kedy budú uskutočňované stavebné práce, aby sme im do budúcnosti vedeli ponúknuť lepšiu starostlivosť a naše služby. Z časti bude narušený bežný režim nemocnice, preto chcem širokú verejnosť požiadať o pochopenie a trpezlivosť počas realizovaných stavebných prác. Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť je pre budúcnosť nemocnice významným, na konci nášho snaženia by malo vzniknúť gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, ktoré spĺňa najvyššie hygienické a prevádzkové štandardy, možnosť realizácie alternatívnych pôrodov,“ doplnil MUDr. Miroslav Kraus.