Nemocnica AGEL Krompachy

V krompašskej nemocnici stráži každú detskú postieľku monitor dychu

14. 8. 2019

Novorodenecké oddelenie nemocnice dostalo päť nových monitorov dychu.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Milena Macková

Novorodenecké oddelenie v Nemocnici Krompachy dostalo zásluhou dlhoročnej spolupráce s Nadáciou Križovatka a projektu „Mamička dýcham“ päť nových monitorov dychu. Zdravotnícke zariadenie v spolupráci s nadáciou zabezpečuje i požičiavanie monitorov dychu pri odchode dieťatka z pôrodnice do domáceho prostredia. Krompašská nemocnica už v predchádzajúcom období nadobudla zariadenia, ktoré slúžia na rozpoznanie porúch dýchania. Ak sa dýchanie zastaví na viac ako 20 sekúnd, alebo sa frekvencia dychu zníži pod hranicu 10 dychov za minútu, spustí sa zvuková a svetelná signalizácia monitoru. Samotný monitor dychu síce nedokáže zamedziť vzniku respiračných komplikácií, pripomenie však problém, čím sa môže dieťatko zachrániť. 

,,Za nemocnicu, naše najmenšie deti a ich rodičov by sme chceli vyjadriť veľkú vďaku. Pozitívne vnímame a hodnotíme, ak nadácia v spolupráci s partnermi realizuje projekty súvisiace práve s neonatologickou starostlivosťou. Monitory využívajú všetky deti, rodičia si na ne zvykli a oceňujú ich praktický význam,“ povedala MUDr. Mária Bartošová, primárka novorodeneckého oddelenia. Monitory pomáhajú pri syndróme náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat v prvom roku života, ktorý postihuje väčšinou deti do šiesteho mesiaca života. Najčastejšie k nešťastiu dochádza počas spánku, preto sa ako preventívne opatrenie odporúča používať monitor dychu. 

Novorodenecké oddelenie v krompašskej nemocnici disponuje 12 lôžkami a poskytuje starostlivosť pre fyziologických novorodencov. Zdravotníčky tu realizujú u všetkých novorodencov ultrazvukový skríning hlavičky, obličiek, „skríningové“ vyšetrenie zraku a sluchu a odber krvi pre diagnostiku vrodených porúch metabolizmu. Mamičky dostávajú ihneď po pôrode bábätká na priloženie ku prsníku, zdravotnícke zariadenie zabezpečuje vzdelávanie a poradenstvo pre matky v súvislosti s dojčením a starostlivosťou o novorodenca.