Nemocnica AGEL Krompachy

Nemocnica Krompachy modernizuje priestory detského oddelenia

26. 4. 2018

Na vybudovanie nových priestorov prispela i humanitná spoločnosť.

Text: MUDr. Miroslav Kraus / Foto: Milena Macková

V snahe skvalitňovať poskytovanú zdravotnú starostlivosť a zároveň aj zlepšovať pracovné podmienky pre personál bola na detskom oddelení spoločnosti Nemocnica Krompachy zmodernizovaná mliečna kuchynka, ktorá slúži na prípravu mliečnej stravy a príkrmov pre deti do jedného roku. Tu sa pripravuje náhradná mliečna výživa, ktorá je aj súčasťou liečebno – preventívnej starostlivosti pre deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, alergiou na kravské mlieko, dojčenskou kolikou, s rôznymi alergiami a antirefluxné mlieka. Náhradná mliečna výživa významne ovplyvňuje proces liečby dieťaťa, znižuje náklady na medikamentóznu terapiu a zároveň napomáha k navráteniu a upevneniu jeho zdravia. Mliečna kuchynka detského oddelenia sa člení na dve miestnosti, kde v jednej časti sa vykonáva očista, dezinfekcia a sterilizácia a v druhej sa pripravuje strava za prísnych aseptických podmienok. 

V rámci modernizácie mliečnej kuchynky došlo k výmene dlažby, obkladačiek, osvetlenia, radiátorov, bol vytvorený kazetový strop. Vymenená bola elektroinštalácia aj vodoinštalácia. Kuchynka bola dovybavená novým nábytkom – pulty s drezmi a novou umývačkou riadu. Stavebné úpravy v mliečnej kuchynke majú celkovú hodnotu 6 300 eur, na nákup vybavenia boli použité aj finančné prostriedky vo výške 2 010 eur, ktoré boli venované detskému oddeleniu od humanitnej spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT. Táto humanitná spoločnosť organizuje kultúrne a športové spoločenské podujatia a výťažky z týchto podujatí venuje zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom. V rámci energetickej úspory boli na detskom oddelení vymenené aj vchodové dvere za moderné plastové. Na detskom oddelení je ročne hospitalizovaných viac ako 1300 detských pacientov.