Nemocnica AGEL Krompachy

Nemocnica Krompachy zrekonstruovala gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

16. 8. 2017

Po novom pribudla jedna nadštandartná izba, jedna izba pre pacientky a priestory pre personál.

Text: Mgr. Alžbeta Sivá / Foto: Milena Macková

Nemocnica Krompachy ukončila rekonštrukciu nadštandardnej izby a jednej izby pre tri pacientky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. V suterénnych priestoroch boli zriadené nové šatne a sociálne zariadenie pre sestry. Celková investícia do rekonštrukcie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia bola viac ako 30 tisíc eur. Rekonštrukcia priestorov trvala šesť mesiacov a jedna nová nadštandardná izba bola zriadená vzhľadom k neustále rastúcemu záujmu o túto službu zo strany pacientiek a ich rodín. „V priestoroch bola kompletne vymenená celá elektroinštalácia, vodoinštalácia, podlaha a novovytvorené miestnosti boli vymaľované. Novozriadené izby sú zariadené novými polohovateľnými posteľami, nočnými stolíkmi a nadštandardná izba je dovybavená aj novou šatníkovou skriňou. 

Komfort pacientiek poskytuje samostatné sociálne zariadenie, samozrejmosťou je aj možnosť Wi-Fi pripojenia na internet. Cieľom vybudovania celkom novej nadštandardnej izby a ďalšej novej izby bolo zabezpečenie vyššej kvality a komfortu pre pacientky tohto regiónu,“ uviedol konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus. V rámci rekonštrukcie oddelenia došlo tiež k zveľadeniu podmienok pre prácu zdravotníckych pracovníkov oddelenia. Pracovňa pre vedúcu sestru a dokumentaristku bola vybavená novým zariadením, ktoré dotvára príjemné pracovné prostredie. Ďalej sa vybudovali nové šatne a sociálne priestory pre sestry oddelenia, čím sa zvýšil komfort aj pre zamestnancov. „Som veľmi rada, že naše oddelenie prešlo ďalšou rekonštrukciou, čím sa zvýšil komfort pre našich pacientov a taktiež pre zamestnancov oddelenia. Ďakujem za podporu, investície vedeniu nemocnice,“ povedala primárka gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Svetlana Lukáčová.

„K tomuto kroku sme sa rozhodli z dôvodu zvýšenia komfortu pre naše pacientky a pre personál oddelenia. Táto ďalšia úprava znamená pre našu nemocnicu ďalší krok k väčšej spokojnosti našich pacientov,“ doplnil konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus. Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50-tisíc obyvateľmi . Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku.