Nemocnica AGEL Krompachy

Vďaka finančnému daru zakúpili nové vybavenie pre novorodenecké oddelenie

22. 3. 2017

Symbolický šek na 1 668 Eur prispeje k zakúpeniu sondy, ktorá umožní screening sluchu u novorodencov.

Text: Mgr. Marta Csergeová

Novorodenecké oddelenie Nemocnice Krompachy prevzalo od humanitnej spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT finančný dar. Symbolický šek na 1 668 Eur prispeje k zakúpeniu sondy, ktorá umožní screening sluchu u novorodencov. V roku 2015 sa na gynekologicko-pôrodníckom oddelení narodilo 693 novorodencov, z toho 335 chlapčekov a 358 dievčatiek. „Našim cieľom je vytvorenie čo najlepších podmienok pre novorodenca a jeho matku, ale aj zlepšenie diagnostických možností pre lekárov. Nová moderná sonda EchoScreen dokáže zachytiť vrodené poruchy sluchu krátko po narodení a v prípade potreby tak zaistiť následnú starostlivosť, aby sa zabránilo hlavne oneskorenému vývoju komunikačných schopností. Výhodou tohto prístroja je rýchle, spoľahlivé meranie, presné stanovenie výsledku, jednoduchá obsluha,“ vysvetľuje primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Mária Bartošová. Občianske združenie HUMANITA PRE ŽIVOT vzniklo v roku 1992 a jeho účelom je organizovať kultúrne a športové spoločenské podujatia a výťažky z podujatí venovať zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným deťom. „Folklórny koncert má predovšetkým humanitný rozmer. Výťažok z akcie venujeme novorodeneckému oddeleniu Nemocnice Krompachy na zakúpenie nového prístrojového vybavenia, ktoré je určené na záchyt zdravotných postihnutí u detí,“ povedal predseda humanitnej spoločnosti HUMANITA PRE ŽIVOT JUDr. Jozef Janikov. „V mene všetkých našich najmenších pacientov by som sa chcel veľmi pekne poďakovať humanitnej spoločnosti za tento finančný dar, ktorý nám pomôže k doplneniu prístrojového vybavenia, “ dodal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.